Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 6

System polityczny Włoch

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1939

WYK WŁOCHY Góra Atos - republika mnisza, normalnie glosowanie i te sprawy :D rodzina, patriarchalizm Watykan - monarchia absolutna system włoski podobny do greckiego, b. ważna tradycja, poszanowanie stosunków społecznych, kościelnych, działa ostracyzm społeczny konstytucyjnie niedozwolone ro...

System polityczny Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1876

WIELKA BRYTANIA trudny system, nic nie jest zapisane, wszystko na zasadzie umowy, konwenansu gdyby patrzeć na prawo pisane to król ma władze absolutną jest parlament dwuizbowy: Izba Gmin (z wyboru) i Izba Lordów (nie z wyboru, a z urodzenia) - nie jest spisane, jaki jest porządek obrad Król j...

Wstęp do kulturoznastwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Barański
 • Wstęp do kulturoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197

Kto? Co? Wincenty Pol - pierwszy pl. antropolog Bronek Malinowski - genetyczne ujęcie kultury; kultura jako sposób zaspokajania potrzeb pierwotnych i wtórnych, wykraczający poza przystosowanie do środowiska - podział mowy: narracyjna i działania Taylor - historyczne ujęcie kultury; kultur...

Public relations - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marianna Flis
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

PUBLIC RELATIONS wykład 1.  2.10.2012 zaliczenie: projekt ćw + egzamin test (spoko! - nie będzie definicji) 2 podejścia nauk społ: jak jest? Jak być powinno? 4 podejścia do PR: 1. socjologiczne szerokie / opisowe wszystko, co dzieje się między ludźmi w przestrzeni publ. (PR to wszystko) 2. zarząd...

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Maria Kiebzak-Mandera
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu Cechy definicyjne języka język to system znaków SEMANTYCZNOŚĆ- zdolność do przekazywania znaczenia Ma strukturę dwustopniową: - określa się to jako rozczłonkowanie języka lub dwoistość strukturalna język składa się z jednostek wyższego i niższego rzędu...

Poetyka a inne dziedziny wiedzy – zakres zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Teresa Maria Korwin-Piotrowska
 • Poetyka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2093

Poetyka a inne dziedziny wiedzy – zakres zagadnień Poetyka  - część wiedzy o literaturze  zajmująca się  organizacją wypowiedzi literackiej, budową, właściwościami  i systematyką utworów literackich Poetyka: - genologia - stylistyka - narratologia - wersologia - teoria języka poetyckiego Nauka o ...

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

REKLAMA DEFINICJA RKELAMY XX w. perswazyjny przekaz zachęcający do kupowania towarów / korzystania z usług charakter nieosobisty zapośredniczony płatny zidentyfikowany nadawca. PR - perswazja, ale nie nakłania do zakupu, tylko kształtuje stosunek do marki PUBLICITY - dziennikarze chwalą jak...

psychologia - 6

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agata Krasucka
 • Psychologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2611

TEMAT 6 OSOBOWOŚĆ właściwości psychologiczne stanowiące o ciągłości zachowań jednostki w różnych sytuacjach i w różnym czasie kształtują ją łącznie czynniki biologiczne, sytuacyjne i procesy psychiczne - wszystkie osadzone w kontekście socjokulturowym i rozwojowym - przemieszczenie agresji (pos...

Problem relacji idei do zjawisk w filozofii Platona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Mizera
 • Filozofia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3703

PROBLEM RELACI IDEI DO ZJAWISK W FILOZOFII PLATONA 3 możliwe rozwiązania tego problemu, wszystkie niezadowalające podane przez Platona -Methexis/metheksis - uczestniczenie idei w zjawisku i zjawiska w ogólnej idei - paruzja - obecność idei w ...

Filozofia - Platon

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Mizera
 • Filozofia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3983

Platon - materia którą ma na myśli to raczej niebyt niż byt. Ale idea jest bytem w pełni tego słowa znaczeniu, wiec to, co jest materią nie może być bytem! Niebyt nie jest nicością - to coś, co jest, to byt inny niż idea. Z tak pojętej materii de...