Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 37

Bilans płatniczy i wymiana miedzynarodowa - gospodarka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Gospodarka otwarta, gospodarka zamknięta Otwartość gospodarki — zjawisko dawno znane Wiele dawnych społeczeństw miało charakter autarkiczny — ich gospodarki były samowystarczalne. Polegając tylko na sobie bardzo, rzadko wchodziły w wymianę z innymi społeczeństwami. Oczywiście n iektóre dobra mogły ...

Międzynarodowy fundusz walutowy - Organy MFW

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r. Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny....

Rozliczenia międzynarodowe - kompensata towarowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1876

I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych). Rozliczenia mogą b...

Stosunki międzynarodowe - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Henryk Czubek
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1428

Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym: - liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin) - położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami - samowystarczalność. Wymiar potęgi określa gospodarka....

Historia myśli ekonomicznej - Teorie i postacie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 2527

Joseph A. Schumpeter (1883 - 1950) Był najwybitniejszym przedstawicielem nowoczesnego instytucjonalizmu. W pracy zatytułowanej „Teoria rozwoju gospodarczego” (1912) wykazał, że wzrost gospodarczy w długim okresie czasu, związany jest ze strukturą instytucjonalną społeczeństwa. W tej strukturze na...

Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith cz1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 1792

Adam Smith Smith uważał, że interes jednostki stanowi najlepszy bodziec do działalności gospodarczej. Człowiek dąży do osiągnięcia własnych korzyści. Człowiek przedkłada własne korzyści nad korzyści społeczne. Zgodność interesów prywatnych z ...

Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith cz2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1526

TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ - LEON WALRAS Teoria integrująca ze sobą stronę popytową ze stroną podażową procesu gospodarczego. Walras postawił sobie za cel odpowiedzieć na pytanie „jak powinien być zorganizowany porządek społeczno - gospod...

Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3227

INSTYTUCJONALIZM Instytucjonalizmem - nazywamy kierunek, który wywodzi się z młodszej szkoły historycznej. Nurt który mieści się w ramach neohistoryzmu, który nie powstał w Niemczech w odróżnieniu od tych kierunków historycznych, ale w USA. Jego początek można datować na przełom XIX i XX wieku. K...

Historia myśli ekonomicznej - Karol Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2254

KAROL MARKS Schemat formacji społecznej: Ekonomia klasyczna, którą poznaliśmy, ekonomia Adama Smitha i Dawida Ricardo bez wątpienia nosi silne piętno okoliczności w jakich ci autorzy żyli. A. Smith żył na początkowym etapie rozwoju p...

Historia myśli ekonomicznej - Keynes

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1708

John Maynard Keynes John Maynard Keynes (1883-1946) jest uważany za ojca współczesnej makroekonomii. Ekonomistą był także jego ojciec John Neville Keynes. Był on również uczniem i przyjacielem Alfreda Marshalla. Mały John poznał więc wcześnie Marshalla. Potem był jego najlepszym uczniem w Cambrid...