Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 36

Finanse przedsiebiorstw - Kontrakty futures

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES I. Wprowadzenie 1.1 Ogólna charakterystyka pojęcia Instrumenty pochodne zwane także derywatami są, jak sama nazwa wskazuje, instrumentami, których wartość pochodzi od wartości instrumentów podstawowych. W momencie zmiany wartości instrumentu podstawowego, np. indeksu, ...

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw Co to jest leasing ? Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje. Decyzje inwestycyjne są niezwykle ważne dla każdej firmy, ponieważ wiążą się zwykle z wyda...

Finanse przedsiębiorstw - faktoring

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

F A C T O R I N G Wraz ze zmianą ustroju gospodarczego w Polsce oraz bardzo dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, na rynku pojawiły się nowe instrumenty finansowe zapewniające im pozyskiwanie środków na finansowanie działalności. Obecnie firmy oprócz klasycznego kredytu bankowego mogą wykorzystyw...

Finanse przedsiębiorstw - Kontrakty Forward

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1113

Kontrakty Forward Spis treści: Pojęcie kontraktów forward Struktura kontraktów forward Rodzaje kontraktów forward Wyznaczanie cen Ryzyko związane z kontraktami forward Rozliczanie kontraktów forward Mechanizm walutowego kontr aktu forward Mechanizm FRA (Forward Rate Agrement) Zalety i wady kontra...

Leasing - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2170

Leasing - istota i rodzaje Istota leasingu Leasing jest to forma dzierżawy środków trwałych i nieruchomości udostępniająca użytkowanie dóbr w czasie opłacania rat dzierżawy, dająca prawo zakupu tych dóbr po upływie ustalonego terminu. Leasing polega na przekazaniu przez właściciela pewnego dobra...

Opłacalność umowy leasingowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Opłacalność leasingu Rozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każd...

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 994

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw Wstęp Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego i niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Kluczowym problemem dla przedsiębiorcy jest zatem określenie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu, jakie moż...

Zarządzanie wiedzą - Klasyfikacja informacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1722

KLASYFIKACJA METOD ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB PROWADZENIA BADAŃ KRYTERIA PODEJŚCIE DO PROBLEMU, POWIĄZANIE ZE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ, KIERUNEK POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO, STOPIEŃ SCHEMATYZACJI, CHARAKTER PRZETWARZANYCH DANYCH, RODZAJ MYŚLOWEGO PODEJŚCIA I WYKORZYSTYWANIE METOD HEURYSTYCZNYCH TYPY A. ILO...

Ergonomia zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Ergonomia
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3150

Stanisław Solski 1690 „Robotni ludzie dźwigają jako bydlęta, czego się z słusznym politowaniem napatrzył, zwłaszcza przy dozorcach niebacznych, którzy ludzi słabych i chorych zwykli nająć do dźwigania ciężarów srogich, nie dołożywszy słusznej liczby dźwigających...” Ergon - praca nomos - prawo,...

Techniki TQM - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1995

Plan pracy Wstęp 3 Rozdział I Kompleksowe Zarządzanie Jakością 4 Pojęcie jakości4 Pojęcie TQM7 Charakterystyka TQM8 TQM a normy ISO 900010 Polska Nagroda Jakości11 Rozdział II Struktura organizacyjna i działalność bibliote...