Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 35

O ustawie pożytku publicznego i wolontariacie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Szulborska-Łukasiewicz
 • Podstawy prawne instytucji kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1169

ustawy o działalności poży tku publicznego i wolontariacie finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem. - odróżnienie działalności pożytku publicznego od statusu organizacji poży...

Modele organizacji instytucji kultury

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Szulborska-Łukasiewicz
 • Podstawy prawne instytucji kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1365

Ośrodki kulturalne w Polsce i Europie: tradycja + historia + współczesność • Kleibang • Uniwersytety robotnicze (Anglia, Niemcy) • Skandynawskie u. ludowe (Dania, Szwecja, Norwegia) • Niemieckie i austriackie volksheimy (społeczne domy ludowe) • Domy narodowe (Włochy, Hiszpania) • Organizacje kul...

Opracowanie filmów obowiązkowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Iwona Sowińska
 • Elementy teorii i historii filmu
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1302

Problemy w filmie 1.„Portier z hotelu Atlantic” - strach przed upadkiem, utratą prestiżu. Utrata pracy ,znalezienie się na dnie z dnia na dzień. Starzenie się nurty niemieckie: Ekspresjonizm Kammerspil - kameralna daramat, sztuczka nowa rzeczowość Kamera nie ma ograniczeń. Uwolnienie kamery. Ni...

Najstarsze przykłady procesów zarządzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1764

1. Najstarsze przykłady procesów zarządzania. Sumerowie - dysponowali normami prawnymi i zasadami rządzenia Egipcjanie - używali metod zarządzania przy budowie piramid Babilończycy - opracowali rozwinięte kodeksy prawne i zasady polityczne dla rządów Chińczycy - stosowali przemyślane systemy biur...

Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębior...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

Leasing WSTĘP Celem działalności gospodarczej każdego człowieka jest maksymalizacja bogactwa, celem zaś działania każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja wartości podmiotu, dzięki której następuje maksymalizacja bogactwa właścicieli. Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło fina...

Finanse przedsiębiorstw - Instrumenty pochodne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

SPIS TREŚCI Rynek instrumentów pochodnych w Polsce znajduje się dopiero w bardzo wczesnej fazie rozwoju, należy jednak oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi znaczny postęp w tym zakresie. Odgrywają one na współczesnych rynkach kapitałowych coraz większą rolę i z powodzeniem zastępują tr...

Finanse przedsiębiotstw. Istota kapitału własnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata - obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna b...

Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

I. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY - ISTOTA W obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami), oraz kredyty o szerokiej gamie rodzajowej. Według celu, na jaki udziela się kredyt rozróżniamy kredyty obrotowe, inwestycyj...

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Łach
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

Zarządzanie w artością p rzedsiębiorstwa Zarządzanie wartością firmy definiuje się jako zespół działań zorientowa­nych na korzystną zmianę czynników podwyższających aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji, zwiększające efektywność zużycia zasobów i spełnienie oczekiwań klientów, a ...

Finanse - Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1981

Finansowanie przedsiębiorstw Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przed­siębiorstwa pochodzi z różnych źródeł i dopływa w różnej formie. Wyróżniamy źródła zewnętrzne i wewnętrzne lub inaczej finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. F...