Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 34

Globalizacja - istota i zagrożenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony? Poprzez proces globalizacji rozumiane jest zacieśnianie powiązań międzynarodowych między przedsiębiorstwami i tym same wytwarzanie coraz większych wzajemnych zależności. Kojarzony jest również z rozszerzeniem zasięgu działania największych kor...

Opis analizy SWOT - Analiza strategiczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Hanna Jolanta Trębacz
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich sów Strengths (mocne strony), Weaknesses (sabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywn metod identyfikacji sabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagroe jakie stoj przed organizac...

Outsourcing - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

Spis treści. 1. Wstęp. 3 2. Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej. 4 3. Powodzenie umowy outsourcingowej. 6 4. Kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej. 6 5. Główne elementy umowy outsourcingowej. 7 6. Wady umów outsourcingowych. 7 7. Działalność outsourcingowa firmy

Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębio - Poziomy zarządzania ...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512

Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem Gospodarka rynkowa, której jedną z zasadniczych cech jest konkurencja, wymaga od kandydatów na stanowiska kierownicze umiejętności wynikających nie tylko z poznania praw i mechanizmów rynkowych, ale także znajomości przepisów prawnych, finansowy...

Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Model Portera - identyfikacja optymalnego otoczenia. (Model mocno osadzony w praktyce) Groźba nowych wejść - identyfikacja prawdopodobieństwa, że może się pojawić nowa konkurencja dla nas. Natężenie konkurencji już istniejącej. Dostawcy. Odbiorcy. Groźba substytutów (głównie chodzi o substy...

Proces zarządzania i rozpiętość kierowania - Zarządzanie zasobami ludz...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2555

ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA. Rozpiętość kierowania decyduje o liczbie szcz e bli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformuł o wana teza, że im mniejsza przeciętna rozpiętość kierowania, a ...

Planowanie i przeprowadzanie badań - Eskploracja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

MBwNS 17.10 Plan badań we wstępnym etapie ustalamy trzy kwestie: cel badań jednostka analizy wymiar czasowy badań a potem przystępujemy do sporządzenia właściwego planu badań CELE badań: 1. Eskploracja - próba wstępnego ogólnego zrozumienia jakiegoś zjawiska (rzucić garść światła, oswoić ba...

Porównanie skal pomiarowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1540

24.10.2011. MbwNS wyk³ad 4 POR?WNANIE SKAL POMIAROWYCH W zale¿noœci od skali (typu pomiaru) dowiadujemy si ê coraz wi ê cej o badanym zjawisku, tzn czy X od Y: ró¿ni¹ siê czy nie ró¿ni¹ czy kt?eœ jest bardziej / mniej o ile punkt?/stopni siê ró¿ni¹ na ile siê ró¿ni¹ (iloraz) Ka¿dy wy¿szy ty...

Badania sondażowe - budowa i typy kwestionariusza - opracowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3507

BADANIA SONDAŻOWE budowa kwestionariusza typy kwestionariusza - Ankiety - Wywiady porównanie wad i zalet SONDAŻE - definicja Badania sondażowe to popularna metoda badań społecznych polegająca na wypełnianiu kwestionariuszy (wystandaryzowanych) przez próbę respondentów dobraną z pewnej (rac...

Retoryka i erystyka dziennikarska - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Maciej Kawka
 • Dziennikarstwo a kultura
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3290

erystyka - pokonanie przeciwnika w sposób niemerytoryczny, sztuka prowadzenia dyskusji, wszystkie chwyty erystyczne są nieuczciwe, wzięła się z sofistyki (logiczne konstruowanie argumentów) termin pochodzi od Eris - bogini niezgody retoryka - ...