Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 38

Historia myśli ekonomicznej - merkantynizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1204

W wieku XVII czyli w okresie dojrzałego rozwoju merkantynizmu pojawiły się pewne symptomy rozkładu tego kierunku. Przede wszystkim na gruncie angielskim, myśliciele angielscy podjęli krytykę doktryny merkantnizmu. Myśliciele społeczni zaczęli dostrzegać, że tworzenie się ogromnych fortun nie pows...

Historia myśli ekonomicznej - szkoły historyczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1848

Historyzm niemiecki Historyzm niemiecki lub inaczej zwany ekonomia historyczna - jest to kierunek myśli ekonomicznej, który składa się z całego szeregu różnych: szkół, nurtów i ujęć, natomiast łączy je jedno: sprzeciw i krytyka wobec pewnych tez, założeń ekonomi klasycznej. Jak wynika z samej naz...

Handel zagraniczny - Cykl transakcyjny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Cykl transakcyjny Pojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane. Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt negocjacji itp. Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna - sprzeda...

Handel zagraniczny - bilans płatniczy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2198

Spis treści: 1. Pojęcie Handlu zagranicznego 1.1 Handel zagraniczny i jego przyczyny Przedsiębiorcy w żadnym państwie nie są w stanie wyprodukować wszystkich dóbr niezbędnych dla jego poprawnego funkcjonowania. Niektóre z nich bardziej się opłaca sprowadzić z innego kraju. Tu pojawia się pojęcie...

Handel zagraniczny - kurs walutowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3430

KURS WALUTOWY Kurs walutowy jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim doko­nuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty. W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagrani...

Handel zagraniczny - stały kurs walutowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

STAŁY KURS WALUT W praktyce, w celu regulowania transakcji międzynarodowych stosowane są w gospodarce światowej różne systemy kursowe walut. Przez system kursu waluty rozumiany jest zespół warunków wpływających - zdaniem władz monetarnych danego kraju w zasadniczy sposób na kurs walutowy. Kryteri...

Amerykańskie definicje w handlu zagranicznym

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

ZNOWELIZOWANE AMERYKAŃSKIE DEFINICJE W HANDLU ZAGRANICZNYM 1941. W sferze handlu zagranicznego trudno byłoby dokonywać transakcji exportu i importu bez zaakceptowania reguł o charakterze międzynarodowym, dotyczących podziału obowiązków i praw sprzedającego i kupującego. Decentralizacja handlu mię...

Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Małkus
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

Mapy strategiczne produktów - firma komputerowa Plan pracy: I Wprowadzenie II Mapy grup strategicznych Wnioski ogólne III Analiza SWOT Określenie profilu przedsiębiorstwa Identyfikacja możliwości i zagrożeń w otoczeniu firmy Identyfik...

Gatunki filmowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Iwona Sowińska
 • Elementy teorii i historii filmu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1547

Film gangsterski: - Światła NY- Warner Bros - Brian Foy - Mały cezar - Mervyn LeRoy - Wróg Publiczny - Wellman - Wielkomiejskie ulice - Mamouliana - Złe towarzystwo - Garnetta - Człowiek z blizną - Hawksa CECHY: * nurt realistyczny na pograniczu dramatu społecznego * autentyzm wydarzeń, śr...

Kino Wolności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Iwona Sowińska
 • Elementy teorii i historii filmu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

roz. XI Kino Wolność ( str 499-579) 1990-2007 Lata 90. w kinach większość produkcji USA 2005 - ustawa o kinematografii, na jej mocy Polski Instytut Kinematografii Andrzej Wajda Pan Tadeus z(1999) , Zemsta(2002), Katyń (2007) Kazimierz Kutz