Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 121

Ciałka buławkowate - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4004

Ciałka buławkowate - Golgiego W ścięgnach, w pobliżu ich przejścia w tkankę mięśniową, znajdują się ciałka buławkowate - receptory B, składające się z włókienek łącznotkankowych, otoczonych to...

Ciałko nerkowe i problem filtracji kłębuszkowej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Ciałko nerkowe i problem filtracji kłębuszkowej Ciałko nerkowe (Malpighiego) jest miejscem, w którym powstaje mocz pierwotny. Tworzy się dzięki uwypukleniu pętli naczyniowej do torebki kłębuszka (Bowmana). Filtracja zachodzi dzięki złożonej ...

Czucie bólu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Czucie bólu Ból jest sygnałem ostrzegawczym. Mechanizmy powstawania bólu nie są poznane. Jest to wrażenie nieporównywalne z innymi i prowadzi do wyraźnej reakcji organizmu. Jest to od- biór subiektywny, przepływ informacji z nocyceptorów jest regulowany. Próg bólu jest zróż- nicowany i zależy od o...

Czucie interoceptywne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2786

Czucie interoceptywne Narządy wewnętrzne są zaopatrywane przez układ autonomiczny. Ma on specyficzną budowę i poza OUN są zwoje, w których mogą zamykać się odruchy. Mechano-, chemo-, osmoreceptory oraz nieliczne termoreceptory (na początku i na końcu przewodu pokarmowego), występują również w oskrze...

Czucie temperatury - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Czucie temperatury Odbiór temperatury zachodzi dwoma drogami, przez termoreceptory i termodetektory. Receptory zimna i ciepła. Poza receptorami są punkty w skórze, gdzie nie występują receptory, ale są wrażliwe na cie- pło i zimno. Termodetektory są w podwzgórzu,

Czynniki śródbłonka regulujące napięcie naczyń krwionośnych - omówieni...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

Czynniki śródbłonka regulujące napięcie naczyń krwionośnych W śródbłonku powstają specyficzne czynniki, które: ⇒ Zaliczamy do eikozanoidów, ⇒ Nie zaliczamy do eikozanoidów. EIKOZANOIDY: • Prostacyklina - czyli PGI, wybitnie rozszerza naczynia, jest stale syntetyzowana, znaczą- ca synteza zachodzi w...

DAG i IP3 - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2933

DAG i IP3 W toku przemian występujących w błonie komórkowej fosfolipidów zawierających inozy- tol (tzw. fosfatydyloinozytol) powstają substancje o charakterze przekaźników II rzędu: DAG (diacyloglicerol) i IP3 (inozytolo-3-fosforan). Poznanie ...

Droga paracelularna - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1463

Droga paracelularna W kanalikach krętych bliższych woda i NaCl mogą przemieszczać się między światłem kanalika i przestrzenią pozakomórkową, drogą paracelularną (przestrzenią międzykomórko- wą boczną). Od strony światła kanalika przestrzeń ta jest zamknięta tzw. połączeniami zamykającymi a po przec...

Drogi aferentne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2674

Drogi aferentne (wstępujące) - Poprzez rdzeń kręgowy, - Nerwy czaszkowe: I, II, V, VII, VIII, IX, X, V - odbiera impulsację czuciową z twarzy, błony śluzowej, opony mózgu - pole jest bar- dzo duże. Jądro czuciowe ciągnie się przez cały pień mózgu

Drogi oddechowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Drogi oddechowe Przez drogę oddechową rozumiemy połączenie przestrzeni wymiany gazowej w płu- cach (światło pęcherzyków płucnych i oskrzelików oddechowych) z powietrzem atmosfe- rycznym. Wyróżniamy górne i dolne drogi oddechowe: - Górne: nos, jama ustna (oddychanie zachodzi albo przez nos, albo pr...