Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 120

Baroreceptory - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1687

Baroreceptory - Są to zakończenia przypominające ciałka Pacciniego (mechanoreceptory), znajdujące się w przydance naczyń krwionośnych, pobudzane są przez rozciąganie naczyń, czyli przez wzrost RR. - Pobudzane są skurczowo-rozkurczowymi falami ciśnienia, w sposób zależny od MAP (im wyższe MAP, tym wi...

Białka G - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1127

Oddziaływanie za pośrednictwem białka G ⇒ Poprzez transdukcję trójczłonową - bierze w niej udział receptor (+ ligand), biał- ko G, enzym wywołujący efekt np. zmieniający ufosforylowanie kanału j...

Ból trzewny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1855

Ból trzewny Wiąże się ze zmianą czucia eksteroceptywnego (odruch trzewno-skórny) i zmianą czynności alfa motoneuronów (odruch trzewno-mięśniowy). • Rozlany, trudny do opisu, • Rzutuje na powierzchnię ciała - na skórze czuje się ból - odruch trzewno-skórny - prze- czulica odpowiednich odcinków skóry...

Ca2+ - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Ca2+ Rola Ca2+ jako przekaźnika II-ego rzędu w komórce: • Wzrost stężenia jest istotnym etapem w wielu przyczynowo - skutkowych ciągach reakcji, • W stanach spoczynku jony te są magazynowane i stężenie ich zależy od możliwości przemieszczanie się z i do komórki oraz od dynamiki ich magazynowania w t...

CAMP - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

cAMP Stężenie cAMP kształtuje się w zależności od działania liganda, od procesu transduk- cji, który może być regulowany, a także od aktywności PDE. Wiele związków wpływa na ich ·aktywność np. metyloksantyny -

Cechy układu tętniczego - omóienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Cechy układu tętniczego Charakterystyka układu tętniczego: • Jest to wysokociśnieniowy odcinek układu krążenia, w którym poziom ciśnienia zależy od proporcji między pojemnością krwi wyrzucaną przez lewą komorę, a ilością krwi odpły- wającą przez naczynia oporowe. Średnie ciśnienie tętnicze zależy o...

CGMP - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

cGMP cGMP powstaje z GTP, indukuje zależne od siebie kinazy, rozpada się pod wpływem PDE. Rola cGMP: • Transdukcja zachodzi m. in. z receptora ANP, • Związany z działaniem EDRF, • Aktywacja PDE w kom. pręcikonośnych powoduje spadek stężenia cGMP. Są...

Chemoreceptory - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1806

Chemoreceptory Informacja związana z prężnością CO2 pochodzi z receptorów - chemoreceptorów i chemodetektorów (w mózgu). Napęd tlenkowęglowy jest podstawową przyczyną aktywacji współczulnej w układzie krążenia, powoduje to pobudzenie strefy presyjnej i jej wpływ na serce i naczynia. Są chemoreceptor...

śnienie w jamie opłucnowej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344

Mechanizm rozciągania płuc - ciśnienie w jamie opłucnowej Płuca ulegają rozciągnięciu w wyniku oddziaływania na nie ujemnego ciśnienia w ja- mie opłucnej. Ciśnienie jest ujemne i w wydechu przyjmuje około -1, -2mmHg, a we wdechu -6, -8mmHg. Przest...

Ciśnienie w układzie tętniczym - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Ciśnienie w układzie tętniczym Jedynym istotnym efektem czynności serca jest przetłoczenie przez niedopływającej do niego krwi. Wyrzut krwi wymaga rozwinięcia sił przez komorę i pokonania ciśnienia rozkurczowego aorty i tętnicy płucnej. Zmiany ciśnienia w układzie krwionośnym są oscylacyjne. Ruch kr...