Czucie bólu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czucie bólu - omówienie - strona 1 Czucie bólu - omówienie - strona 2 Czucie bólu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Czucie bólu Ból jest sygnałem ostrzegawczym. Mechanizmy powstawania bólu nie są poznane. Jest to wrażenie nieporównywalne z innymi i prowadzi do wyraźnej reakcji organizmu. Jest to od-
biór subiektywny, przepływ informacji z nocyceptorów jest regulowany. Próg bólu jest zróż-
nicowany i zależy od ogólnego stanu UN. Próg zależy od: - Samopoczucia, - Stanu emocjonalnego, - Osobowości, - Wykształcenia. Próg bólu zależy także od napięcia mięśni oraz koncentrowania energii na bodźcach nienocyceptywnych. Zróżnicowanie wrażeń bólowych jest osobniczo zmienne - istnieje psychologia bólu. „Ból - psychologiczny towarzysz imperatywnych odruchów obronnych” Sherrington. Miejsca kształtowania się bólu są trudne do lokalizacji. Pierwotną stacją bólu jest wzgórze - analizowane jest czucie propatyczne. Impulsacja przemieszcza się do pól 1-3 a dalej do wieczka. Kształtowanie bólu zależy od pól czołowych. Kora mózgowa wpływa na układ limbiczny - reakcje na ból w połączeniu z wysiewem amin katecholowych.. Po przecięciu płata czołowego (lobotomia czołowa) pacjent czuje ból, ale nie uważa go za coś nieprzyjemnego. Nie można często odróżnić podłoża organicznego bólu. Na przykład po amputacji kończyny pacjent odczuwa ból w kończynie, której nie ma, jest to ból urojony lub fantomowy. Bardzo waży jest sposób opisywania bólu: • Silny i słaby (siła), • Miejscowy i rozlany (lokalizacja), • Ostry, piekący, rozrywający (charakter). Podział bólu w zależności od miejsca działania: 1. Powierzchowny, 2. Głęboki, 3. Mięśniowy, 4. Trzewny. Ad. 1 Po zadziałaniu bodźca nocyceptywnego mamy dwie fazy bólu: • Ostrą, łatwą do zlokalizowania, • Przewlekłą z przeczulicą, rozwijającą się w ciągu kilku minut. Przeczulica (nadmierna wrażliwość skóry), która rozwija się ona w ciągu kilkunastu minut i trwa wiele dni i może być związana z destrukcją tkanek głębiej leżących tkanek (przeczulica skóry twarzy przy zapaleniu zatok), próg bólowy jest obniżony, wrażenia dotykowe z bólowymi mieszają się (miksacja). Wynika z bólu zębów, zębodołów, zatok, ze skóry twarzy. Próg bólu nie zale-
ży od drażnionej powierzchni - nie ma sumowania przestrzennego. Ad. 2 Powstaje pod wpływem patologicznych zmian okostnej, stawów, ścięgien, kości gąb-


(…)

… - występowanie bólu, kiedy nie działają bodźce nocyceptywne. Reakcja na ból zależy od charakteru bólu i jego pochodzenia: • Bodźce nocyceptywne działające na eksteroreceptory powodują: - Wzrost napięcia mięśniowego, - Wzrost wzbudzenia kory mózgu, - Mogą powodować reakcje agresywne, - Na ogół towarzyszy im wzbudzenie układu współczulnego - ↑ HR i RR. • Przewlekły ból powierzchniowy, głęboki, trzewny powoduje…
…, które mogą być też w wyższych ośrodkach, a dopiero ich włókna zstępują do rdzenia i hamują komórki SG. Do układu antynocyceptywnego zaliczamy też neurony z pnia mózgu i układu siatkowatego (jądro siatkowate wielkokomórkowe, układ tkanki szarej okołowodociągowej, część tych ją-
der jest związana z jądrami szwu). Komórki te wpływają na rdzeń kręgowy. Neurony w układzie siatkowatym wysyłają długie włókno do komórki hamującej w rdzeniu kręgowym, nie wiadomo czy są to komórki SG, czy pewna ich populacja. W pniu mózgu - neurony bez komórki pośredniczącej, bezpośrednio hamują komórkę T. Modulacja przewodzenia i odbioru bólu zachodzi w różnych częściach układu nerwowego. Szczególnie ważnym miejscem modulacji bólu jest wzgórze - ból odczuwamy we wzgórzu. …
…, wtórny, patologiczny. Receptory bólowe nie podlegają adaptacji, impulsacja z tych receptorów jest gene-
rowana przez cały okres uszkodzenia tkanki - jest to sensytyzacja, tłumaczy się ją powsta-
niem, przy uszkodzeniu tkanki, różnych związków, które powodują generowanie impulsacji bólowej - kininy (bradykinina) lub histamina. Uszkodzenie tkanki powodują uruchomienie procesu krzepnięcia (kininy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz