Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 122

Drogi pozapiramidowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2583

Drogi pozapiramidowe • Czerwienno-rdzeniowa, • Nakrywkowo-rdzeniowa, • Siatkowo-rdzeniowe, • Oliwkowo-rdzeniowa, • Przedsionkowo-rdzeniowa. DROGA CZERWIENNO-RDZENIOWA • Jedyna droga oddziaływania układu pozapiramidowego na rdzeń kręgowy, • Wł...

Drogi z kory - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Drogi z kory 1. Piramidowe - do rdzenia kręgowego, przedłużonego i mostu, 2. Korowo-mostowa, 3. Korowo-siatkowata, 4. Korowo-pokrywna, 5. Korowo-prążkowiowa, 6. Korowo-czerwienna, 7. Korowo-czarna, 8. Korowe do jądra niskowzgórzowego. KOROWO-RDZENIOWA (piramidowa) - dzięki niej kora mózgowa może bez...

Eikozanoidy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Eikozanoidy Eikozanoidy - pochodne 20-węglowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli eikozanoidowych. Działają krótko (nietrwałe), spełniają rolę ligandów - hormonów tkankowych. Zaliczane są do związków regulacyjnych działających lokalnie - autokoidów. Człon eiko- oznacza związek 20 C, czło...

Fazy cyklu sercowego - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3073

Fazy cyklu sercowego Fazy cyklu sercowego: • Skurcz komór 0,27s - podokresy: - Skurcz izowolumetryczny - 0,06s (0,02s w prawej) - Wyrzut - 0,21s: - Maksymalny - 0,08s - Zredukowany - 0,13s • Rozkurcz komór 0, 53s - podokresy: - Protodiastoliczny - 0...

Fizjologia mięśni szkieletowych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 840

Fizjologia mięśni szkieletowych Mięśnie szkieletowe są zespołem komórek wielojądrzastych - włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych czyli miocytów. W skład mięśnia wchodzi tkanka łączna właści- wa. Włókna mają różną długość i grubość - ich błona plazmatyczna to sarkolemma, która wpukla się i tw...

Fizjologia neuronów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Fizjologia neuronów Neurony mają różne kształty zależne od kształtu ciała nerwowego neuronu: - Gwiaździsty - Trójkątny - Gruszkowaty, - Piramidowy, - oraz od kształtu rozprzestrzeniania się zakończeń neuronów. Ciało składa się z jądra, są tam neurofibryle i ziarnistości Nisla. Zachodzi tam większość...

Glej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Glej w części ośrodkowej i obwodowej układu nerwowego: I. Część obwodowa: 1. Neurolemocyty, funkcje: - Ochrona, - Fagocytarna, - Rekonstrukcja nerwów, - Tworzenie osłonki mielinowej. 2. Komórki płaszczowe - w zwojach układu autonomicznego. II. Część ośrodkowa (OUN): 1. Astrocyty: plazmatyczne, włókn...

Hemodynamika serca - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Hemodynamika serca Serce jest pompą tłoczącą, która biernie bez zasysania przyjmuje krew dopływającą ży- łami. W przedsionkach krew napływająca może być przejściowo gromadzona. Przedsionki kurczą się mniej więcej w tym samym czasie i komory kurczą się mniej więcej w tym samym czasie. Charakterystyk...

Homeostaza - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1708

HOMEOSTAZA - (twórcą Cannon) stan dynamicznej równowagi czynnościowej orga- nizmu, której zachwianie prowadzi do choroby lub śmierci. Stan zdrowia = utrzymywanie homeostazy Choroba = zaburzenie homeostazy Każda czynność w organizmie powoduje zaburzenie homeostazy, które u zdrowego człowie- ka jest...

Fizjologia - informacje ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

1) Człowiek egzystuje w środowisku, którego warunki fizyko-chemiczne nie sprzyjają przeżyciu. Organizm jest więc od niego odgrodzony. Są tzw. powierzchnie kontaktu między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym: • Skóra, • Układ pokarmowy, •...