Fazy cyklu sercowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3605
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fazy cyklu sercowego - omówienie - strona 1 Fazy cyklu sercowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Fazy cyklu sercowego Fazy cyklu sercowego: • Skurcz komór 0,27s - podokresy: - Skurcz izowolumetryczny - 0,06s (0,02s w prawej) - Wyrzut - 0,21s: - Maksymalny - 0,08s - Zredukowany - 0,13s • Rozkurcz komór 0, 53s - podokresy: - Protodiastoliczny - 0,02s - Izowolumetryczny - 0,05s (0,02s w prawej) - Szybkiego napływu - 0,16s - Diastasis - 0,19s - Skurcz przedsionków - 0,11s Lewa komora ma przeciętny czas cyklu = 0,8s Skurcz prawej i lewej komory różnią się czasowo. Krew powinna być tłoczona do aorty pod najmniejszym ciśnieniem panującym w aorcie. Opis faz cyklu serca: • Izowolumetryczny - trwa od momentu naprężania się ścian komory, i zarazem zamknięcia zastawek żaglowatych, do otwarcia zastawek półksiężycowatych. Komora jest wypełniona krwią, ciśnienie jest niskie (prawa: 8mmHg, lewa 4-12mmHg) - Dopóki ciśnienie w aorcie nie będzie równe ciśnieniu w komorze ser-
ca, nie nastąpi wyrzut - Ciśnienie w aorcie - od 65 do 100mmHg (średnio 90mmHg) - Ciśnienie w tętnicy płucnej około 15mmHg. • Wyrzut - najpierw skracanie kardiomiocytu jest dynamiczne (wyrzut maksymalny) po-
tem mniej dynamiczne (wyrzut zredukowany); zastawki żaglowate - zamknięte, półksię-
życowate - otwarte. W komorze pozostaje ESV - objętość rezydualna. • Protodiastoliczny - trwa od momentu rozkurczu komór (↓ ciśnienia), do momentu za-
mknięcia zastawek półksiężycowatych; w tym czasie krew wyrzucana do aorty i tętnicy płucnej pragnie cofnąć się do komory i wypełnia kieszonki zastawek półksiężycowatych. Jest to początkowy okres rozkurczu, można przy nim zaobserwować szmer protodiasto-
liczny - wczesnorozkurczowy. • Izowolumetryczny - trwa od momentu zamknięcia zastawek półksiężycowatych, do otwarcia zastawek przedsionkowo-komorowych. Komora jest w rozkurczu, ale nie ulega wypełnieniu, bo ciśnienie w komorze jest wyższe niż w przedsionkach i zastawki żaglo-
wate są zamknięte. • Szybki napływ - w czasie skurczu krew gromadzi się w przedsionkach, teraz z impetem wpada do komory, po otworzeniu zastawek przedsionkowo-komorowych. • Diastasis - gdy krew napływająca z żył przechodzi tranzytem przez przedsionki do ko-
mór. Ciśnienie w komorze i przedsionku jest teraz takie same i zależy od ilości krwi na-
pływającej do serca i podatności jam. (Podatność przedsionka jest większa niż komory.) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz