Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 107

Cnota egoizmu-opracowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Ayn Rand Cnota egoizmu Zdaniem Rand słowo „egoizm” w popularnym znaczeniu jest synonimem słowa „zło”, tj. dochodzenia po trupach do celu, brutala nie troszczącego się o żadną żywą istotę. Tymczasem podręcznikowo - egoizm oznacza - „troskę o własny interes” - więc pojęcie to nie zawiera oceny moraln...

Demoktezis

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

„ Demoktezis” - opowieść o państwie Składa się z 2 części :każdy z nas jest jednoosobowym właścicielem pewnej puli uprawnień  następuje sytuacja gdy:sprzedajemy nasze uprawnienia: czyli zrzekamy się możliwości samo decydowania o sobie w pewnym zakresie; ostateczną sytuacją jest to, że każdy z nas s...

Dialogi Konfucjańskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Dialogi Konfucjańskie Na tekst składają się wypowiedzi mistrze, odpowiedzi uczniów i władców państw. Dialog koncentruje się na zasadzie humanitarności, nabożności, obyczajowości. Podstawą cnoty humanitarności są nabożność synowska i szacunek dla starszych. Cnoty tej można nauczyć się od innych, prz...

Etapy kształtowania się państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Etapy kształtowania się państwa - do którego momentu Nozick może się zgodzić? I etap: panuje stan natury: bez państwa, stan anarchii: odwołuje się do Locke'owskiej wizja stanu natury: ponieważ jest najbardziej optymistyczną z pośród realistycz...

Etyka wolności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Murray Rohtbard - etyka wolności Autor rozważa najpierw jaka jest natura państwa - jaka jest rola rządu? Państwa? Większość specjalistów w tym politologów - uważa że wystarczy uznać konieczność zapewnienia kodeksu prawnego - by uznać tym samym konieczność istnienia państwa. Państwo buduje infrastru...

Gospodarka socjalistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

GOSPODARKA SOCJALISTYCZNA: gospodarka socjalistyczna będzie udziałem państw najbogatszych; dla państw, które będą u szczytu rozwoju ( w społeczeństwach dobrobytu gdzie będzie swobodny dostęp do dóbr); zlikwidowanie własności prywatnej; nacjonalizacja: ziemi, banku centralnego,

Iśwarakriszna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Iśwarakriszna - Sankhjakarika Problematyka teksty: istnieje udręka trojakiego cierpienia i pragnienie, aby ją usunąć, znane powszechnie środki nie są w stanie usunąć cierpienia całkowicie i na zawsze, ze środkami pochodzącymi z objawienia wiąże się

J. De Maistre

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

J. DE MAISTRE [de mestr] Uciekł z Francji w okresie Rewolucji Francuskiej - przebywał w Petersburku - powrócił do ojczyzny w czasach restauracji Francji. Radykalnie zmienił swoje poglądy, z liberała przemienił się w konserwatystę, katolika; przeciwnik rewolucji francuskiej (wiedział, że świat po r...

J. Locke - CEL WYCHOWANIA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

J. LOCKE: HIERARCHIA DUSZY: najwyżej jest rozum, najniżej pragnienia cielesne; CEL WYCHOWANIA: posłuszeństwo rozumowi (punkt wyjścia jest taki sam jak u Platona, Blooma, Legutki i innych konserwatystów); zadaniem pedagogiki jest utrzymanie ucznia w ryzach, nauczenie go posługowanie się rozumem, ab...

John Rawls - TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2415

JOHN RAWLS: obok Fukuyamy wywołał wstrząc, wywołał zamieszanie w myśli politycznej; w sferze pobyczajowej jest liberałem, w sfreze gospodarczej,politycznej jest socjalistą (zwolennik sprawiedliwości społecznej); „TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI”: sprawiedliwość dystrybutywna (sprawiedliwość powinna być w...