Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 108

Karol Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

KAROL MARKS /1818 - 1883 R./: krytykuje zastany ład; wzywa do rewolucji; proponuje wykreowanie nowego ładu i obalenie demokracji; przyjaźni się z Engelsem synem kapitalisty jest przez niego utrzymywany przez 20 lat „11 tez Feuerbacha” : celem filozofii jest zmiana świata a nie jego interpretacja; o...

Komentarz do jogasutr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

JOGASUTRY PRZYPISYWANE PATAŃDŻALEMU I JOGABHASZJA, CZYLI KOMENTARZ DO JOGASUTR PRZYPISYWANY WJASIE KSIĘGA II Krijajoga: asceza - kto jej nie uprawia nie osiąga jogi, medytacja - polega na powtarzaniu modlitw oczyszczających i mantr, skupienie się na Iśwarze - polega na ofiarowaniu mu wszystki...

Nagardżuna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Nagardżuna: „Zasadnicze zwrotki o drodze środkowej” Istnienie rzeczy z samej siebie, z innej rzeczy, z obu bądź bez przyczyny jest niemożliwe. Są tylko cztery przyczyny: przyczyna główna, przyczyna podstawowa, punkt oparcia, przyczyna bezpośrednio następująca, przyczyna dominująca. Działanie ...

Platon - Demokracja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1904

PLATON: potrzeba ekspresji politycznej; jego główne dzieła dotyczą tematów politycznych; Państwo - główny dialog polityczny. „Państwo”: dialog polityczny; Księgi I - II: Czym jest sprawiedliwość? Czy sprawiedliwość popłaca?: Rozważania na temat sprawiedliwości: Sokrates podejmuje polemikę z Trazym...

Socjalizm - Utopia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

SOCJALIZM: UTOPIA: (z grec. topos - istniejące, dobre miejsce; u - zaprzeczenie) Utopie rewolucyjne: Marks, Engels; Utopie pozytywistyczne: Comte („Prawo trzech stadiów”); Saint Simon; Renan nadzieja na wprowadzenie utopii - rządy partii roboczej; Wiek XX: czerpanie liberałów od utopijnego język...

Umysł zamknięty

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 791

„UMYSŁ ZAMKNIĘTY” /ALLAN BLOOM/: Umysł zamkniety paradoksalnie, wbrew opinii publicznej i potocznej myśli , charakteryzuje społeczeństwo otwarte, liberalne (współcześnie za umysł otwarty uważa się umysł liberalny - Bloom pokazuje jed...

Upaniszady - Katha

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

Upaniszady - Katha Wadżaśrawas miał syna Nacziketas, którego chciał złożyć w ofierze. Ojciec (bramin? Jama?) prowadzi dialog z Nacziketasem. Proponuje mu wybranie trzech życzeń. Syn prosi o: ...

Tattwa bodha

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Tattwa bodha - Poznanie istoty rzeczy Istnieją ludzie obdarzeni czworakimi zaletami, do nich adresowany jest tekst, aby objaśnić im naturę rozpoznania rzeczy, które jest środkiem do wyzwolenia. Czworakie zalety to: Rozróżnienie między wieczną (nitya) i niewieczną (anitya) rzeczą - rzecz wieczna t...

A.D. Touckeville

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

A.D. TOUCKEVILLE /1805-1859/: Francuski arystokrata. Podróżował po Ameryce nawiązując liczne znajomości, prowadził dyskucję, obserwował i śledził ówczesną sytuację USA - zauważuł podobieństwo pomiędzy Francją a Ameryką - w obu państwach panowała chęć szerzenia równości. „O demokracji w Ameryce”: ...

Monteskiusz - O duchu praw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2058

MONTESKIUSZ: „ O DUCHU PRAW” Zasada podziału władz (trójpodział władz), władza powinna być podzielnona: władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza: ideą podziału władzy jest to aby istniały niezależne, silne władze, aby się wzajemnie ogranic...