Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 109

Państwo - Liberałowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

„PAŃSTWO” Państwo opiekuńcze nie jest możliwe bez pogwałcenia zasady nienaruszalności (choć Nozick nie wyklucza, że takie państwo powstanie na drodze rewolucji dobrowolnie): narusza wolność jednostki: odbiera jej prawo do dysponowania ...

Anarchia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

ANARCHIA: Nozicka przekonują argumenty anarchistów (pytania dotyczące władzy państwa nad społeczeństwem; pytania, które również nurtują Nozicka; dlaczego państwo ma monopol na całą przemoc - ogromna władza państwa - czy jest konieczna?): Metodologicznym punktem wyjścia jest bycie anarchistą (obydw...

Robert Nozick - Anarchia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

ROBERT NOZICK: jest monarchistą; zwolennik państwa minimalnego: Anarchia: ma skłonności anarchistyczne; mówi: nie sądzę, aby państwo było potrzebne ale chętnie będę obserwował krok po kroku kolejne etapy tworzenia się państwa - w trakcie...

Wilhelm Halbfass

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

EUROPA, INDIE I „EUROPEIZACJA ŚWIATA” - WILHELM HALBFASS 1. Droga Europy w okrywaniu Indii i cztery rodzaje interpretacji dorobku wschodu: Heglowska negatywna koncepcja kultury indyjskiej jako nie mającej potencjału; zamknięty rozdział histo...

II Cesarstwo we Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

II Cesarstwo we Francji- termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70. Po obaleniu króla Ludwika Filipa Orleańskiego (1848 r.) utworzono we Francji tzw. II Republikę, której prezydentem został Ludwik Napoleon Bonaparte, co przyjęto z dużym zadowoleniem, gdyż widziano w ...

Imperializm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

Imperializm- w najszerszym znaczeniu termin określający działania państwa inspirowane chęcią dominacji politycznej, gospodarczej czy kulturalnej, realizowane w drodze rozszerzania stref wpływów na obce obszary i charakteryzujące się globalnymi ...

Komuna Paryska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Komuna Paryska, rewolucyjne wystąpienia proletariatu paryskiego trwające od 18 III do 28 V 1871. Główni przywódcy i działacze: L.Ch. Delescluze, E. Vaillant, G. Tridon, G. Flourens, R. Rig...

Ludwik XVIII i Karol X

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Polityka Ludwik XVIII i Karol X- Powrócił do Paryża po detronizacji Napoleona I w 1814. Po wyjeździe Napoleona na Elbę zawarł pokój ze zwycięską koalicją. Dzięki dobrej polityce zagranicznej doprowadził do redukcji liczebności stacjonujących w...

Monarchia lipcowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Monarchia lipcowa- rozpowszechnione określenie rządów konstytucyjnych we Francji, pod berłem króla Ludwika Filipa I. Rozpoczął się oficjalnie

Pojęcia - Modernizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

POJĘCIA: Modernizacja- unowocześnienie, ulepszenie; powiązanie tradycji z nowoczesnością, zreformowanie pewnych struktur. Cywilizacja- poziom rozwoju osiągnięty przez daną społeczność w pewnym okresie historycznym, przede wszystkim w dziedzinie kultury materialnej, zwłaszcza nauki i techniki, któr...