Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 110

Reformy Steina _ Hardenberga

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

Reformy Steina - Hardenberga * dwaj pruscy ministrowie * reforma zarządu centralnego (likwidacja dawnych kolegialnych organów ministerialnych, wprowadzenie ministrów odpowiedzialnych przed królem) * 1817 - powołano Radę Prywatną (charakter ciała doradczego) * reforma zarządu terytorialnego (1815...

Rozwój ustawodawstwa socjalnego w XIX stuleciu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Rozwój ustawodawstwa socjalnego w XIX stuleciu- było to ustawodawstwo mające na celu ochronę robotników. Zapoczątkowane w Wielkiej Brytanii; ograniczenie pracy dzieci i kobiet, w Niemczech- ubezpieczenie robotników na wypadek chorób, wypadków ...

Urbanizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Urbanizacja- zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się obszarów miejskich. Urbanizacja przebiega w płaszczyźnie: demograficz...

Wojna francusko- pruska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Wojna francusko- pruska- działania zbrojne pomiędzy Francją, przeciwstawiającą się wzrostowi hegemonii Prus w Niemczech, a Prusami dążącymi do zdobycia Alzacji i Lotaryngii w celu zakończenia pr...

Wynalazki XIX wiek

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

Wynalazki XIX wiek- w 1853 roku Polak Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. Dwa lata wcześniej, w 1851 roku w Londynie odbyła się pierwsza wystawa światowa- Wystawa Wytworów Przemysłu Wszystkich Narodów, popularyzująca techniczne i nauko...

Aborcja - Warunki dopuszczalności przerywania ciąży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

ABORCJA Kodeks karny z 1932 przewidywał kary za aborcję Ustawa z 1956 dopuszczała aborcję : gdy dokonał jej lekarz, kobieta przedstawiła trudne warunki i sytuację życiową, było podejrzenie, iż ciąża powstała w drodze przestępstwa Ustawa z 1993 r...

Agencja praw podstawowych UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (siedziba Wiedeń) Jej celem jest dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Unii i jej państwom członkowskim przy wdrażaniu prawa unijnego Zadania Agencji Praw Podstawowych: Gro...

Europejska karta społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA Uchwalona w 1961 w Turynie w życie weszła w 1965 roku. Polska ratyfikowała ją w 1997 roku - ale nie wszystkie jej postanowienia Nakłada na strony obowiązek tworzenia takich warunków, by zapisane w niej prawa jednostki miały zagwarantowane. Bardzo dużo tu typowych praw sp...

Konwencja o zapobieganiu torturom

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

EUROPEJSKA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU TORTUROM ORAZ NIELUDZKIEMU I PONIŻAJĄCEMU TRAKTOWANIU ALBO KARANIU 1987, 1989 - wchodzi w życie, 1991 - ratyfikuje ją Polska O analogicznej nazwie został powołany Komitet , dokonujący wizytacji. Polskim członkiem był m.in. prof. Zbigniew Hołda.

Recznik praw obywatelskich

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw - Ombudsman, pierwszy został powołany w 1995 roku, obecnie Nikiforos Diamandouros sprawuje ten urząd (były rzecznik praw obywatelskich Grecji).