Reformy Steina _ Hardenberga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformy Steina _ Hardenberga - strona 1

Fragment notatki:

Reformy Steina - Hardenberga
* dwaj pruscy ministrowie
* reforma zarządu centralnego (likwidacja dawnych kolegialnych organów ministerialnych, wprowadzenie ministrów odpowiedzialnych przed królem)
* 1817 - powołano Radę Prywatną (charakter ciała doradczego)
* reforma zarządu terytorialnego (1815, likwidacja kamer wojny i domen, powołanie prowincji z nad prezydentem na czele, te zaś dzieliły się na obwody regencyjne (prezydenci regencji na czele) a następnie na powiaty (landlraci) oraz gminy (wójt)
* 1808 stworzenie samorządu miejskiego (rady miejskie)
* Reforma skarbowa (wprowadzenie jednolitego systemu podatkowego, ujednolicenie aparatu ścigania należnych podatków)
* Reforma sądownictwa (oddzieleni sądownictwa od administracji, umacnianie zasady niezawisłości sędziowskiej)
* Reforma wojskowa (zniesienie monopolu szlachty na stopnie oficerskie, obciążenie w równym stopniu całej ludności obowiązkiem służby wojskowej)
* Nowa organizacja armii generał Scharnhorst
* Reforma społeczna (edykt 1807 znoszący poddaństwo chłopów, umożliwienie nabywania przez mieszczaństwo dóbr ziemskich, szlachta mogła wykonywać zawody uważane dotychczas za mieszczańskie)
* 1810 - zniesienie cech, wolność przemysłowa
* 1811 - zasady nabywania ziemi przez chłopów (pruska droga rozwoju kapitalizmu, uwłaszczenie chłopów, bogactwo junkrów)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz