Dzieje kultury nowożytnej

note /search

Francja w okresie Monarchii Lipcowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Francja w okresie Monarchii Lipcowej- w okresie 1830 - 48 w państwie francuskim panowała tzw. monarchia lipcowa (królestwo typu burżuazyjnego - monarcha z woli narodu). W owych okresie szybko rozwijały się we Francji różne gałęzie przemys...

Kodeks Napoleona - Zamach Ludwika Napoleona

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Kodeks Napoleona- zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte. Była to pierwsza wielka kodyfikacja prawa franc...

Afera Dreyfusa - oficer

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Afera Dreyfusa (lub Sprawa Dreyfusa) - polityczny skandal we Francji pod koniec XIX wieku, który stał się przyczyną kryzysu politycznego i społecznego, pociągając za sobą poważne zmiany w ż...

Emancypacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

Emancypacja, (emancipatio), uwolnienie się od zależności, ucisku, przesądów itp., równouprawnienie. Emancypacja kobiet, uzyskiwanie przez kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i politycznych oraz dostępu do wykształcenia i prac...

II Cesarstwo we Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

II Cesarstwo we Francji- termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70. Po obaleniu króla Ludwika Filipa Orleańskiego (1848 r.) utworzono we Francji tzw. II Republikę, której prezydentem został Ludwik Napoleon Bonaparte, co przyjęto z dużym zadowoleniem, gdyż widziano w ...

Imperializm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Imperializm- w najszerszym znaczeniu termin określający działania państwa inspirowane chęcią dominacji politycznej, gospodarczej czy kulturalnej, realizowane w drodze rozszerzania stref wpływów na obce obszary i charakteryzujące się globalnymi ...

Komuna Paryska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1260

Komuna Paryska, rewolucyjne wystąpienia proletariatu paryskiego trwające od 18 III do 28 V 1871. Główni przywódcy i działacze: L.Ch. Delescluze, E. Vaillant, G. Tridon, G. Flourens, R. Rig...

Ludwik XVIII i Karol X

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Polityka Ludwik XVIII i Karol X- Powrócił do Paryża po detronizacji Napoleona I w 1814. Po wyjeździe Napoleona na Elbę zawarł pokój ze zwycięską koalicją. Dzięki dobrej polityce zagranicznej doprowadził do redukcji liczebności stacjonujących w...

Monarchia lipcowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Monarchia lipcowa- rozpowszechnione określenie rządów konstytucyjnych we Francji, pod berłem króla Ludwika Filipa I. Rozpoczął się oficjalnie

Pojęcia - Modernizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

POJĘCIA: Modernizacja- unowocześnienie, ulepszenie; powiązanie tradycji z nowoczesnością, zreformowanie pewnych struktur. Cywilizacja- poziom rozwoju osiągnięty przez daną społeczność w pewnym okresie historycznym, przede wszystkim w dziedzinie kultury materialnej, zwłaszcza nauki i techniki, któr...