Imperializm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Imperializm - strona 1

Fragment notatki:

Imperializm- w najszerszym znaczeniu termin określający działania państwa inspirowane chęcią dominacji politycznej, gospodarczej czy kulturalnej, realizowane w drodze rozszerzania stref wpływów na obce obszary i charakteryzujące się globalnymi aspiracjami. W tym kontekście używany do opisania rywalizacji pomiędzy mocarstwami zmierzającymi do urzeczywistnienia podobnych celów. Pod koniec XIX w. terminem tym określano ekspansję kolonialną będącą wynikiem rozwoju przemysłowego państw europejskich, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, a także wiążące się z tym rozszerzanie stref wpływów ekonomicznych (zdobywanie rynków zbytu, źródeł surowców). Terminem imperializm (neoimperializm) określano także stosunki pomiędzy państwami wysoko rozwiniętymi a tzw. państwami Trzeciego Świata. Określenie to stosowano również w celu opisania konfliktu ideologicznego pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Termin został spopularyzowany przez doktrynę marksistowską oraz jej leninowską interpretację. W takim ujęciu imperializm stanowił integralną część kapitalistycznego porządku społeczno-politycznego i nieuchronnie prowadzić miał do konfliktu zbrojnego i rozpadu struktur kapitalistycznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz