Dzieje kultury nowożytnej - strona 2

note /search

Reformy Steina _ Hardenberga

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1785

Reformy Steina - Hardenberga * dwaj pruscy ministrowie * reforma zarządu centralnego (likwidacja dawnych kolegialnych organów ministerialnych, wprowadzenie ministrów odpowiedzialnych przed królem) * 1817 - powołano Radę Prywatną (charakter ciała doradczego) * reforma zarządu terytorialnego (1815...

Rozwój ustawodawstwa socjalnego w XIX stuleciu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Rozwój ustawodawstwa socjalnego w XIX stuleciu- było to ustawodawstwo mające na celu ochronę robotników. Zapoczątkowane w Wielkiej Brytanii; ograniczenie pracy dzieci i kobiet, w Niemczech- ubezpieczenie robotników na wypadek chorób, wypadków ...

Urbanizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Urbanizacja- zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się obszarów miejskich. Urbanizacja przebiega w płaszczyźnie: demograficz...

Wojna francusko- pruska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

Wojna francusko- pruska- działania zbrojne pomiędzy Francją, przeciwstawiającą się wzrostowi hegemonii Prus w Niemczech, a Prusami dążącymi do zdobycia Alzacji i Lotaryngii w celu zakończenia pr...

Wynalazki XIX wiek

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1946

Wynalazki XIX wiek- w 1853 roku Polak Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową. Dwa lata wcześniej, w 1851 roku w Londynie odbyła się pierwsza wystawa światowa- Wystawa Wytworów Przemysłu Wszystkich Narodów, popularyzująca techniczne i nauko...

Ustawa laicka z 1905 roku dla Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Ustawa laicka z 1905 roku dla Francji- Ustawa przewidująca rygorystyczny rozdział Kościoła od państwa została uchwalona 9 grudnia 1905 r. Przedstawił ją w parlamencie francuskim Justin Louis Émile Combes[1] w listopadzie 1904 r. Początkowo projekt zakładał poddanie Kościoła pod kontrolę państwa, ale...