Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 111

Francja - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

FRANCJA 26 sierpnia 1789 roku Zgromadzenie Narodowe uchroniło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Preambuła mówi, że prawa człowieka są niezbywalne, święte, deklaracja ich nie tworzy a jedynie uznaje, ogłasza, wskazuje, że ich nieprzestrzeganie, pomijanie to jedyna przyczyna złych rządów Art.1 ...

Historia międzynarodowej ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Historia międzynarodowej ochrony praw człowieka Doświadczenia ludobójstwa w dobie II wojny światowej skierowały uwagę na regulacje w tej dziedzinie, nie tylko wewnątrzkrajowe ale międzynarodowe Początek to wolności religijnych mniejszościom już w XVI - XIX wieku : pokój Augsburski, pokój w Oliwie,...

Jan Jakub Rousseau - UMOWA SPOŁECZNA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

JAN JAKUB ROUSSEAU „UMOWA SPOŁECZNA” starał się określić ustrój idealny który miał zbliżyć społeczeństwo do natury, (republikański, demokratyczny z poszanowaniem praw człowieka) Wskazuje, że dla szczęścia ludzi nie tyle ważna jest wolność indywidualna co wolność społeczna Wolność : jego miarą jes...

John Locke

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

JOHN LOCKE: walczył intelektualnie z absolutyzmem, posługując się pojęciami stan natury i umowa społeczna (od Hobbesa zapożyczonymi, ale Locke inaczej to ujął ), określił zasady ustroju państwa opartego na poszanowaniu praw człowieka Hobbes (...

Kara śmierci - Regulacje prawne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

KARA ŚMIERCI Argumenty przeciwko karze śmierci: Państwo nie ma moralnego prawa do uśmiercania przestępców Jest nieskuteczna nie wpływa na zmniejszenie przestępstw Wzmaga w ludziach okrucieństwo Nieodwracalność takiej kary Wysokie okrucieństwo (oczekiwania na karę skazanych) Argumenty za karą ...

Karta podstawowych praw UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Charakter prawny Karty PP UE Na początku miała charakter jedynie instytucjonalny, nie prawnie zobowiązujący. Zadania K PP UE Jest gwarantem praw człowieka zapisanych w kluczowych dokumentach, traktatach UE Ma wzmocnić ochronę praw człowieka Ma zmienić p...

Komitet praw człowieka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

KOMITET PRAW CZŁOWIEKA Spełnia kluczową rolę w mechanizmie kontrolnym Międzynarodowych Paktów Człowieka. Składa się z 18 członków, wybieranych na 4 letnią kadencję. Siedzibą Komitetu jest Genewa  bada sprawozdania państw, skargi pa...

Konstytucja - prawa człowieka i wolności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

KONSTYTUCJA Zamieszczenie danego prawa człowieka w niej ma niezwykle ważny wymiar, bo wszelkie ingerencje np. w sferę wolności są dopuszczalne, jeśli konstytucja tak stanowi. Współczesne konstytucje regulują nie tylko prawa osobiste, polit...

Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Ochrona mniejszości narodowych ma miejsce w formie dwóch systemów : uniwersalnego ( system ONZ ) i regionalnego ( w ramach Rady Europy i OBWE) 1.System ONZ: a) Karta Narodów Zjednoczonych zwraca jedynie uwagę na zasadę niedyskryminacji. Powszechna Dek...

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH Prawa: prawo do pracy, do sprawiedliwej płacy, odpowiednich warunków pracy, prawo związków zawodowych, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do nauki, kultury, do korzy...