Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 211

Rachunkowość - Zasady po wejściu Polski do UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Literatura Kazimierz Sawicki Podstawy rachunkowości wyd. PWE Warszawa , wyd. po 2005 roku Rachunkowość - zasady prowadzenia po wejściu do UE Teresa Kiziukiewicz, I tom wyd. Expert Wrocław Barbara Gierusz Podrecznik samodzielnej nauki...

Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1568

Majątek jednostki i źródła jego pochodzenia W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie. Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów, tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykon...

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wob...

Operacje bilansowe aktywne - zmiany dotyczą tylko składników aktywów...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Operacje bilansowe aktywne - zmiany dotyczą tylko składników aktywów Jeden składnik aktywów zwiększa się, a inny maleje o kwotę operacji Suma bilansowa nie ulega zmianę Równowaga bilansowa zostaje zachowana Np. zakupiono krzesła płacąc gotówka (+) (-) A = P Operacje bilansowe pasywne -zmiany dot...

Ksiegi rachunkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Ksiegi rachunkowe prowadzi się w jezyku polskim i w walucie polskiej (w przypadku ewidencji waluty obcej stosuje się zapis pomocniczy określający stan waluty obcej - problem dotyczy także operacji rozliczanych przy pomocy waluty obcej) Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób czytelny...

Elementy zapisu na koncie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Elementy zapisu na koncie: Numer operacji Data dokonania operacji Rodzaj i numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu Krótka treść operacji Oznaczanie kont, których dotyczy operacja Kwota operacji Dt Ct Wn Nazwa i Symbol M...

Konta bilansowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2058

Konta bilansowe - tworzą zasadniczą grupę kont stosowanych w rachunkowości salda tych kont umieszcza się w bilansie dzielą się na konta: Aktywne , które występują wyłącznie w aktywach bilansu Pasywne, które występują wyłącznie w pasywach bilansu Aktywno - pasywne, które mogą występować zarówno w...

Ekonomika-zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Braciszewska
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Ekonomika- Zagadnienia 2012 Definicja ekonomiki Rynek turystyczny: Co to jest Elementy Podaż/ popyt: Co to jest, cechy charakterystyczne Mierniki Dane statystyczne (interpretacja) Motywy turystyki (ekonomiczne) Co to jest W jakich obszarach Funkcje turystyki (ekonomiczna) Co to jest W ...

Psychologia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr J. Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

PSYCHOLOGIA - nauka o ludzkim myśleniu, odczuwaniu i zachowaniu cele: - identyfikacja, badanie zjawisk i tworzenie modeli - psychotechnika - zastosowanie powyższego żeby wpływać na ludzi społeczna - to naukowe badanie sposobu, w jaki rzecz...

Motywacja-pojęcie, rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr J. Kotus
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

MOTYWACJA - to stan gotowości do podjęcia działania, zespół procesów, które pojawiają się na bazie istniejących potrzeb potrzeby są u podstaw motywacji napięcie motywacyjne zauważenie pożądanego stanu rzeczy, przedmiotu posiadania + świadomość, że gratyfikacja jest w zasięgu ręki Rodzaje motywacj...