Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 212

Styl życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Styl życia definicja A. Sicińskiego - to zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup specyficznych dla ich usytuowania społecznego, manifestujących położenie społeczne oraz postrzeganie jako charakterystyczne dla tego położenia W tak rozumianym stylu życia podkreślane są cechy i zachowan...

Literatura Polska po 1976 roku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

LITERATURA POLSKA PO 1976 roku (wg Czaplińskiego): Początek obiegu niezależnego (drugiego obiegu), Wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg) - wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura (PRL, ZSRR itp.). Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechnia...

Artzin i literackie nagrody w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Artzin ( art magazine )- rodzaj pisma mającego charakter druku ulotnego lub czasopisma alternatywnego, wydawanego zwykle własnym sumptem przez literatów, artystów, bądź propagatorów jakiegoś zjawiska. Idea tego rodzaju wydawnictw Polsce ma swoje korzenie w działaniach nowofalowców, z przełomu lat 6...

Warunki techniczne obiektów drogowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Dz.U.00.63.735 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r....

Konstrukcje stalowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

3. Konstrukcje stalowe § 175.  Konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone poprzez ochronę: 1) konstrukcyjną, 2) materiałowo-strukturalną, 3) powierzchniową. § 176.  1. W ramach ochrony, o której mowa w § 175 pkt 1, konstrukcje obiektów mostowych oraz ich elementy: 1) nie powinny mieć w szczeg...

Bilans płatniczy - bilans obrotów kapitałowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

BILANS PŁATNICZY (zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych w określonym czasie miedzy gospodarką krajową a zagranicą) : bilans obrotów bieżących: bilans handlowy - ...

Obligacja - rodzaje i zalety.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Obligacja - dokument, na którym wystawca zobowiązuje się wobec nabywcy, że zwróci określoną kwotę powiększoną o odsetki w określonym terminie. Rodzaje obligacji z punktu widzenia emitenta: państwowe - pieniądze pochodzące z emisji służą najczęściej do łatania dziury budżetowej; samorządowe - pie...

Bezrobocie i jego przyczyny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

BEZROBOCIE to taka sytuacja na rynku pracy, kiedy to nie wszyscy zdolni do pracy i chcący pracować tę pracę znajdują. W PL, żeby być bezrobotnym: -nie można być właścicielem gospodarstwa rolnego -nie można pobierać nauki w trybie dziennym -nie można prowadzić działalności gospodarczej -nie można...

Produkt Krajowy Brutto - miary i dane.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

PKB nie obejmuje: czarnego rynku (im biedniejszy kraj tym szara strefa większa - biedne kraje są nieoszacowane); produkcji na własne potrzeby; działalności charytatywnej; wartości c...

Pozacenowe czynniki wpływające na wielkość podaży

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

Pozacenowe czynniki wpływające na wielkość podaży: czynniki wpływające na koszty wytwarzania: ceny czynników produkcji rosną to podaż maleje, podatki rosną to sytuacja jest taka sama, bo podatki konsumują część zysku, z kolei wzrost subsydiów i subwencji, które pokrywają cześć kosztów powoduje wzro...