Artzin i literackie nagrody w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Artzin i literackie nagrody w Polsce - strona 1 Artzin i literackie nagrody w Polsce - strona 2 Artzin i literackie nagrody w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Artzin ( art magazine )- rodzaj pisma mającego charakter druku ulotnego lub czasopisma alternatywnego, wydawanego zwykle własnym sumptem przez literatów, artystów, bądź propagatorów jakiegoś zjawiska. Idea tego rodzaju wydawnictw Polsce ma swoje korzenie w działaniach nowofalowców, z przełomu lat 60. i 70., którzy nielegalnie powielali swoje wydawnictwa książkowe. Nosiły one nazwę samizdatów i pozwalały istnieć poza cenzurą. W latach 80. stanowiły filar trzeciego obiegu. Dominowały w nim niezależne fanziny: muzyczne, ekologiczne, anarchistyczne. Dystrybuowane były głównie za pośrednictwem poczty, ale też sprzedawane w punktach stacjonarnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Artzin Zmiana polityczna, znika cenzura.
Powstaje wolny rynek.
Znika „drugi obieg”.
Po 1989 roku historia się zatrzymuje, każdy może napisać i wydać, co chce.
Ważna jest nadzieja na zmiany.
Jabłoński mówi, że rok 1989 ma podobne znaczenie jak rok 1918 (koniec wojny, początek nowego okresu literackiego, 20-lecia międzywojennego).
Pojawiają się tezy:
Maria Janion o zaniku paradygmatu romantycznego w artykule pt. Zmierzch paradygmatu [w:] Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś ? (dla Janion „Solidarność” była wybuchem romantyzmu).
Janusz Sławiński w artykule pt. Zanik centrali [w:] Kresy zauważa, że po 1989 roku zaczyna zanikać centrala, powstają czasopisma w różnych miejscach Polski, jest nadzieja na zmiany, na różnorodność.
J. Jarzębski pisze w artykule pt. Po eksplozji [w:] Odrze o metaforze zmiany.
Debiut Andrzeja Stasiuka ( Mury Hebronu , 1992) - opisane doświadczenia z murów więziennych oczyma dezertera, który nie wrócił do wojska, za co trafił do więzienia. Opowieść Stasiuka wydało małe wydawnictwo (wcale nie centralne).
Na początku lat 90-tych powstają pisma „szybkiego reagowania” Tygodnik Literacki, Wiadomości Kulturalne, Nowy Nurt, ExLibris (miały dużą częstotliwość), w których toczyły się polemiki, zamieszczano w nich recenzje, zapowiedzi.
Istniały wkładki / dodatki literackie do dzienników i innych czasopism (np. Arkusz - miesięcznik poznański).
Domena Symulakrum (symulacja, że jest dostępne wszystko).
Póki istniał drugi obieg, było wiadomo, że niektóre rzeczy były pomijane, w sferze symulakrum jesteśmy jakby informowani o wszystkim, ale to nie jest prawda.
Wolny rynek.
Wysoko nakładowe czasopisma z literaturą bardziej zrozumiałą.
W latach 1996-1998 upadają pisma „szybkiego reagowania”.
Upadają miesięczniki literackie.


(…)

… Michałka Nagroda im. Księdza Józefa Tischnera Nagroda im. Janusza A. Zajdla Nagroda im. Stanisławy Zawiszanki Nagroda Literacka Angelus Nagroda Literacka m. st. Warszawy Nagroda literacka Nike Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta Nagroda Literacka Gdynia Nagroda Nautilus Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego…
…. Krytycy literaccy dzielą się na: intertekstualistów i na socjologów (starających się przełożyć tekst literacki na problemy życia codziennego).
MODELOWY KRYTYK lat 90-tych jest uniwersalistą, szukającym rozwiązań w dziedzinie intertekstualności. Nie pisali o autorach powieści popularnych. Recenzje zamieszczano w środkach kultury masowej. Szukano odczytań uniwersalnych literatury.
Po roku 2000 przestają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz