Program zajęć - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program zajęć - wykład - strona 1 Program zajęć - wykład - strona 2 Program zajęć - wykład - strona 3

Fragment notatki:

NAJNOWSZA LITERATURA POLSKA WARUNKI ZALICZENIA: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze); zaliczenia indywidualne możliwe tylko w naprawdę wyjątkowych losowych wypadkach, ale pod warunkiem obecności na co najmniej 3 zajęciach w każdym semestrze
jednorazowe samodzielne przygotowanie krótkiego pisemnego wprowadzenia do wyznaczonych zajęć (najlepiej w formie notatki lub konspektu, ewentualnie mikroeseju lub prezentacji multimedialnej - formuła otwarta, do indywidualnego uznania), obejmującego charakterystykę sylwetki twórczej omawianego pisarza i/lub zjawiska poddawanego analizie; proszę uwzględnić podstawowe wiadomości faktograficzne dotyczące konkretnej twórczości, dane dotyczące jej recepcji i w ogóle wszystkie nasuwające się zagadnienia, a także spis źródeł (książki, artykuły, strony internetowe, inne media), z których pochodzą zgromadzone przez Państwa informacje; proszę koniecznie przemyśleć i sformułować kilka pytań (minimum trzy), które warto byłoby zadać na zajęciach podczas omawiania konkretnej propozycji artystycznej; proszę tak sformułować pytania, by były zachętą do wspólnej dyskusji; mile widziana inwencja, pomysłowość i wkład własny w opracowaną problematykę
UWAGA: Przygotowaną pracę (wraz z pytaniami) proszę dostarczyć mi przed zajęciami (podczas moich konsultacji lub najlepiej drogą e-mailową - najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym zajęcia). Na osoby, które nie zdołają wywiązać się z zalecanego zadania w przewidzianym terminie, czeka dodatkowy temat do samodzielnego opracowania - w formie pisemnej lub ustnej. Pod rozwagę!!!
PROGRAM ZAJĘĆ
UWAGA: Odbitki niektórych trudniej osiągalnych utworów literackich będą dostępne przed zajęciami w Bibliotece Polonistycznej (w teczce z moim nazwiskiem i napisem: „Najnowsza literatura polska, I rok”). Będzie można skorzystać z nich na miejscu lub wypożyczyć na krótko, żeby powielić tekst we własnym zakresie.
Literatura na rynku idei (?) - wokół uwarunkowań współczesnego życia literackiego LEKTURA PODSTAWOWA:
P. Czapliński, P. Śliwiński, Przełom: warunki, oznaki, omamy, [w:] Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 208-238. LEKTURA POMOCNICZA: D. Nowacki, K. Uniłowski, Do Czytelnika¸ [w:] Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. i wstęp D. Nowacki, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 7-42.
P. Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości

(…)

…, Poznań 2002, s, 142-147. D. Nowacki, „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk, [w:] Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90., Znak, Kraków 1999, s. 172-179.
M. Orski, Realizm mitologiczny, „Nowe Książki” 1996 nr 8.
Podziemne rzeki. Rozmowa z Olgą Tokarczuk, [w:] Salon literacki. Z polskimi pisarzami rozmawia Gabriela Łęcka, W.A.B., Warszawa 1999, s. 159-167. E. Poręba, Bezdomność a zakorzenienie…
…. Kornhauser, Postscriptum. Notatnik krytyczny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. M. Lachman, Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków 2004.
A. Legeżyńska, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002. A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
Lekcja pisania, pod red. M…
… nowej poezji polskiej 1990-2000, Zielona Sowa, Kraków 2004.
Tadeusz Dąbrowski, Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
LEKTURY POMOCNICZE (do wyboru):
P. Bratkowski, Terrorysta w piaskownicy, „Gazeta o Książkach” [Dodatek do „Gazety Wyborczej”] 1993 nr 4.
K. Dunin, Przeszli barbarzyńcy?, „Ex Libris” 1995 nr 69.
R. Grupiński, I. Kiec, Czas Kultury, Brulion i inni…
…!, Warszawa 1997.
I. Iwasiów, Gender i literatura po 1989 roku, [w:] Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, W.A.B., Warszawa 2004, s. 70-77.
M. Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] Kobiety i duch inności, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996, s. 319-344.
O pisarstwie kobiet rozmawiają Bożena Keff i Izabela Filipak, „Literatura na Świecie” 1996 nr 4, s. 202-219. B. Warkocki, Poza zasadą tożsamości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz