Nowy Nurt

Humanizm i kultura renesansu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

HUMANIZM I KULTURA RENESANSU - pojawia się w wieku XVI - nowe nurty - związane z postępem techniki...

Sytuacjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1778

jest subiektywna interpretacja osobowości, umysłowa reprezentacja sytuacji pojawił sie nowy nurt: nr1...

Etapy rozwoju liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

przez Locka, Monteskiusza, Diderota, Smitha, Woltera, Benthama, J.S. Milla (prekursor nowego nurtu...

Koncepcje ideowe Tomasza z Akwinu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

przeciw nowym nurtom; potrzebna była nowa synteza, adaptacja arystotelizmu dla potrzeb chrześcijaństwa...

IV i V generacja - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1050

, że potrzeba nowego nurtu. Otrząśnijmy się z Apokalipsy (Trzebiński - ur. 1922 r.) Pokolenie Kolumbów ma własne...

Ekspresjonizm w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

. Wertykalizm. Inspiracja wschodem. Mianem Młodej Polski określano rożne indywidualności. Nowe nurty plastyczne...