Najnowsza literatura polska

note /search

Poezja Polska po 1968 roku

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2072

POEZJA POLSKA PO 1968 ROKU Pokolenie '86 (tzw. pokolenie Nowej Fali) związane było z tym, co działo się w Polsce (Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, E. Lipska i inni, także Adam Michnik). Są to ludzie, którzy urodzili się po wojnie. Znają z autopsji dojście do władzy Gomułki, „odwilż”, paździer...

Poeci nowej fali - omówienie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2030

POECI NOWEJ FALI: Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie), który na początku polemizował z Nową Falą, Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 w...

Literatura Polska po 1976 roku

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

LITERATURA POLSKA PO 1976 roku (wg Czaplińskiego): Początek obiegu niezależnego (drugiego obiegu), Wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg) - wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura (PRL, ZSRR itp.). Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechnia...

Artzin i literackie nagrody w Polsce

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Artzin ( art magazine )- rodzaj pisma mającego charakter druku ulotnego lub czasopisma alternatywnego, wydawanego zwykle własnym sumptem przez literatów, artystów, bądź propagatorów jakiegoś zjawiska. Idea tego rodzaju wydawnictw Polsce ma swoje korzenie w działaniach nowofalowców, z przełomu lat 6...