Produkt Krajowy Brutto - miary i dane.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt Krajowy Brutto - miary i dane. - strona 1 Produkt Krajowy Brutto - miary i dane. - strona 2

Fragment notatki:

PKB nie obejmuje:
czarnego rynku (im biedniejszy kraj tym szara strefa większa - biedne kraje są nieoszacowane);
produkcji na własne potrzeby;
działalności charytatywnej;
wartości czasu wolnego;
efektów zewnętrznych produkcji (zanieczyszczenie środowiska - to skutki działalności przedsiębiorstw, których koszty są przerzucone na innych.
Miary te:
nie pokazują zróżnicowania poziomu dochodu w społeczeństwie (jest tylko średnią dochodu w społeczeństwie; np. dysproporcje w Arabii Saudyjskiej);
nie pokazuje zmian jakości świadczonych usług i towarów;
pokazują tylko co najwyżej wzrost gospodarczy;
niewiele mówią o rozwoju gospodarczym, nie mówiąc w ogóle o rozwoju społecznym.
wzrost - zmiana ilościowa
rozwój - to przede wszystkim zmiana jakościowa
29 X 2007 PKB w 2005 roku (ceny bieżące)
PKB Polski 312,2 mld USD - wielkość gospodarki porównywalna z Austrią i Belgią;
Największe gospodarki europy: (1) Niemcy (9x), (2) Wielka Brytania, (3) Francja, (4) Włochy, (5) Hiszpania.
Największe gospodarki na świecie: (1) USA - 11665,5 mld USD (40000 USD/osobę), Japonia - 4799 mld USD, Chiny - 2406 mld USD.
PKB na jednego mieszkańca w tys USD:
Polska - 6,344 (porównywalnie Litwa);
Austria - 36,2;
Belgia - 33,8
Luksemburg - 69,7
PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej:
Polska - 12,452;
Niemcy - 29,9;
Austria - 31,2;
Ukraina - 6,5.
Wnioski:
im biedniejszy kraj, tym siła nabywca $ jest większa;
stary podział wschód-zachód nie jest już tak wyraźny; zyskuje na znaczeniu podział północ-południe. Dynamika PKB - ceny stałe: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 POLSKA 100 106 107 105 104 104 101 101 Dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach: 2003 - 3,8%; 2004 - 5,3% - przyspieszenie wynikające z wejścia Polski do UE; 2005 - 3,5%; 2006 - 5,8% ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz