Ksiegi rachunkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ksiegi rachunkowe - strona 1 Ksiegi rachunkowe - strona 2

Fragment notatki:

Ksiegi rachunkowe prowadzi się w jezyku polskim i w walucie polskiej (w przypadku ewidencji waluty obcej stosuje się zapis pomocniczy określający stan waluty obcej - problem dotyczy także operacji rozliczanych przy pomocy waluty obcej)
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób czytelny trwały i bez skreśleń
Nie należy pozostawiać miejsc wolnych na późniejsze dopiski lub zmiany
W sytuacji prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem modyfikacją lub ukryciem zapisu
Księgi rachunkowe należy prowadzić:
Rzetelnie
Bezbłędnie
Sprawdzalnie
Na bieżąco
W ramach techniki ręcznej formami prowadzenia ewidencji zdecydowanie ograniczonymi przez wprowadzanie komputerów są:\
Ewidencja tabelaryczna
Ewidencja rejestrowa
Ewidencja przebitkowa
Dowód księgowy jest to pisemne potwierdzone wystąpienia operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem w określonym miejscu i czasie
Prawidłowo wystawiony dowód księgowy stanowi podstawę do zaksięgowania do w odpowiedniej ewidencji.
Ze względu na podstawę zapisu dokumenty dzielimy na :
Podlegające księgowaniu czyli dowody księgowe (faktury, wyciagi bankowe, raporty kasowe, dowody rochodu materiałowego
Nie podlegające księgowaniu (np. umowy zawarte z kontrahentami umowy o pracę wysylanie i otrzymywanie zamówienia wezwania do zapłaty
Prawidłowo sporządzony dowód księgowy zgodnie z prawem bilansowym powinien zawierać (art21)
Nazwę i numer dokumentu
Datę sporządzenia dokumentu
Określenie stron (nazwy adresy) biorących udział w operacji
Opis operacji oraz jej wartość jeżeli to jest możliwe określenia także w jednostkach naturalnych
Podpisy osób uprawnionych do wystawiania dokumentu
Datę operacji oraz podpisy osób realizujących operację gospodarczą
Kontrola merytoryczna - obejmuje badanie prawidłowości dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stwierdzenie celowości wystąpienia operacji którą odzwierciedla dokument
Kontrola formalna - obejmuje sprawdzenie czy dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym
Kontrola rachunkowa - obejmuje sprawdzenie czy dane liczbowe nie zawierają błedów arytmetycznych
Segregowanie obejmuje porządkowanie dokumentacji według przyjętych przez jednostkę zasad zasady określa kierownik
Dekretowanie polega na ustaleniu i oznaczeniu na dokumencie sposobu jego ewidencji w księgach rachunkowych czyli na podaniu korespondencji kont (konto, strona, kwota) oraz zaakceptowaniu dokumentu do księgowania


(…)

… rachunkowa to zbiór kont dotyczących poszczególnych składników majątku i źródeł ich pochodzenia
Konto księgowe to podstawowe urządzenie księgowe służące do rejestrowania operacji gospodarczych.
Konto księgowe to zbiór danych liczbowych o określonej treści ekonomicznej.
Konto księgowe jest to urządzenie ewidencyjne służące do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz