Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 113

Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 16. Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania) Najczęściej zawierane w obrocie cywilnoprawnym są umowy. UMOWA - to zgodne oświadczenie woli co najmniej 2 stron, a zawsze oświadczenie woli wszystkich stron, które dokonują czynności prawnych. Muszą zmier...

Rozporządzające i zobowiązujące czynności prawne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 868

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. 17. Rozporządzające i zobowiązujące czynności prawne Ze względu na różny charakter konsekwencji prawnych wywoływanych przez czynności prawne, wyróżniamy: czynności prawne zobowiązujące - polegają na zobowiązaniu się jednej strony (dłużnika) do świadczeni...

Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. 21. Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych Czynność prawna może być dokonana w dowolny sposób, przez każde zachowanie się osoby, które jej wolę w sposób dostateczny (art. 60KC). Wyjątki od tej dowolności nazywane są szczególną ...

Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. 23. Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania) Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania: przedstawicielstwo ustawowe - to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np. rodzice) lub został...

Prawo publiczne, prywatne, gałęzie prawa - wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE I. Prawo publiczne i prawo prywatne prawo prywatne reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych i niemajątkowych (osobistych) ; ...

Zakres prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. IV. Zakres prawa cywilnego Uwagi wstępne w ramach regulacji prywatnoprawnej istnieje systematyzacja tego podzbioru norm - inne gałęzie prawa prywatnego z prawem cywilnym łączy wspólna metoda regulacji , ale różni zakres zastosowania, swoiste zasady i włas...

Zasady prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 637

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. VI. Zasady prawa cywilnego Pojęcie w nauce mówi się o zasadach prawa w ogóle jak i o zasadach konkretnego prawa, np. zasadach prawa cywilnego; zasady prawa cywilnego to pewna kategoria norm prawnych, które wyróżniają się ze względu na swoją doniosłość i s...

Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1309

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. UNIFIKACJA I KODYFIKACJA PRAWA CYWILNEGO W POLSCE I. Unifikacja prawa cywilnego Druga Rzeczpospolita Na skutek rozbiorów Polski różne części kraju znajdowały się pod wpływem różnych systemów prawnych. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić cztery zasadni...

Zawarcie umowy - konsens,swoboda zawierania umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. ZAWARCIE UMOWY ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Konsens Pojęcie umowa to samodzielna i integralna całość mimo że dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli dwóch albo więcej stron (konsens); nie zawsze zgodny...

Sposoby zawierania umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. Oferta i jej przyjęcie Pojęcie oferty oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy złożone drugiej stronie, zawierające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1) → przyjęcie oferty (=oświadczenie woli) wyraża tylko wolę przyję...