Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania) - strona 1 Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania) - strona 2 Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania) - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron.
23. Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania) Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania:
przedstawicielstwo ustawowe - to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np. rodzice) lub została przyznana przez organ państwowy, w szczególności sądy (np. opiekunowie)
pełnomocnictwo - źródłem umocowania jest jednostronne oświadczenie woli mocodawcy.
Są 4 warunki, które należy spełnić, aby pełnomocnik mógł działać skutecznie:
posiadanie umocowania do działania w imieniu mocodawcy (kto, kogo umocowuje i treść umocowania)
umocowanie - to oświadczenie woli mocodawcy, to jednostronna czynność prawna, z mocy prawa; skutki prawne są po stronie mocodawcy, a pełnomocnik musi się poruszać w granicach umocowania.
Są 3 rodzaje pełnomocnictwa:
ogólne - oznacza że podmiot może wykonywać wszelkie czynności prawne w zakresie zwykłego zarządu (forma pisemna pod rygorem nieważności)
szczególne - to pełnomocnictwo do dokonania jednej, oznaczonej czynności
rodzajowe - to pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnych określonego typu.
Formy dokonania pełnomocnictwa:
ogólne - potrzebna jest forma pisemna pod rygorem nieważności
szczególne
rodzajowe forma pochodna pełnomocnictwa (oznacza to że forma pełnomocnictwa pochodzi od formy czynności prawnej)
Pełnomocnik musi poruszać się w granicach umocowania. Jeżeli pełnomocnik zawiera umowę poza granicami umocowania to taka umowa jest umową kulejącą i jej ważność zależy od potwierdzenia mocodawcy.
2) pełnomocnik musi dokonać czynności prawnej, która nadaje się do wykonania przez pełnomocnika - nie można powoływać pełnomocnika do:
sporządzenia testamentu
uznania
ogólnie nie można powołać pełnomocnika do czynności ściśle osobistej
pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych (co najmniej ograniczoną)
pełnomocnik musi ujawnić że działa w cudzym imieniu i musi ujawnić ta osobę
Skuteczność w czasie działania pełnomocnictwa:
mocodawca w każdym czasie może odwołać pełnomocnika
pełnomocnictwo nieodwołalne - udziela się pełnomocnictwa, którego nie można cofnąć np. pełnomocnictwo udzielona bankowi do obrotu pieniędzmi na jakimś koncie w sytuacji brania kredytu przez osobę do której należy to konto
pełnomocnictwo można oznaczyć terminem na czas określony i nieokreślony
śmierć kończy stosunek pełnomocnictwa (można jednak zaznaczyć, że pełnomocnictwo utrzyma się po śmierci w celu załatwienia pewnych czynności prawnych)
wykonanie stosunku podstawowego sprawie, że pełnomocnictwo gaśnie


(…)

… wyrządzona przez rzecz, która została wylana, wypadła, została wyrzucona.
Art. 433 - dotyczy szkód nieintencjonalnych; art. Ten mówi, że nie odpowiada ten, kto jest właścicielem, ale osoba zajmująca lokal (jeżeli mieszka więcej osób to odpowiadają solidarnie), jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
[są 3 wyłączenia: siła wyższa, wina poszkodowanego, wina osoby trzeciej]
szkoda wyrządzona zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części
jeżeli zawali się budynek i wyrządzi krzywdę to odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz, czyli właściciel albo ten kto zachowuje się jak właściciel
jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
zwalnia go od odpowiedzialności (3 wyłączenia) dowolnej innej przyczyny, która spowodowała szkodę
nie zwalnia z odpowiedzialności:
wady w budowie
brak utrzymania budowli…
… się stosownego odszkodowania (dotyczy tylko sytuacji majątkowej)
241. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę
żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) - obowiązuje zasada że nikt nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie ochrony człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz