Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 112

Znaki towarowe - funkcje, charakter prawa, cechy znaku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 9 - 05.12.2012 1. Znaki towarowe ze względu na działalność gospodarczą podmiotu: znaki producenta - służy dla okreslonego wyrobu znaki handlowe - znak handlowy będzie przeznaczny dla całej gamy wyrobów znaki usługowe - tym się różnią od powyższy...

Rejestracja znaku towarowego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 10 - 12.12.2012 1. Przeszkody rejestracji znaku towarowego: bezwzględne - uniemożliwiają rejestracje znaku niezależnie od tego czy istnieją kolizje mdzy rejestrowanym znakiem a innymi znakami względne - uniemożliwiają rejestracje ze względu na to...

Wyłączności używania znaku - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 11 - 19.12.2012 Wyłączność używania znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy okres 10 lat od zgłoszenia możliwość nieograniczonego w czasie przedłużania ochrony. Zakres wyłączności 154 pwp: Umieszczanie na towarach i dokumentach Używanie w reklamie...

Prawo autorskie - modele, założenie, przedmioty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 12 - 09.01.2013 PRAWO AUTORSKIE!!! (w końcu…) 1. Trzy modele prawa autorskiego : Model romański (cz. Tradycji rewolucji francuskiej) - charakteryzuje się dualizmem praw autorskich rozróżnienie praw osobistych, które są z założenia wieczne od praw ...

Autorskie prawa osobiste, prawo do autorstwa - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

M. K_pi_ski. Notatka składa się z 6 stron. Domniemany wykład 14 (bo zaliczenie dopiero pod koniec) - 23.01.2013 (ale to nas chyba nie obowiązuje…?) Prawa autorskie Prawa autorskie: Autorskie prawa osobiste art. 16: Nieograniczo...

PC - pojęcia,źródła, normy względnie i bezwzględnie wiążące

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1183

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 1. Pojęcie i systematyka PC Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi ono zarazem trzon prawa prywatnego. Normy prawa cywilnego regulują stosunki między aut...

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Por !!! str. 49... metanormy rodzaje przepisów PC def. legalne przepisy odsyłające zwroty niedookreślone obowiązywanie norm w zasięgu czasowym (początek obowiązywania, koniec obowiązywania) prawo intemporalne, zasada nieretroakcji domniemania (fak...

Prawa podmiotowe, roszczenia - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 7. Pojecie i rodzaje praw podmiotowych Prawo podmiotowe - jest to zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą uprawnień, przywilejów, immunitetów, kompetencji zabezpieczonych normami prawnymi. Z tego wynika, że prawo podmiotowe jest sytuacją bardzo złożoną. ...

Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 10. Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym Atrybutem każdej osoby fizycznej i prawnej są dobra osobiste. Należą do kategorii dóbr niemajątkowych. Są przedmiotem stosunku cywilnoprawneg...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. 14. Pojęcie i treść czynności prawnej Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejs...