Uniwersytet Gdański - strona 52

Stosunki termiczne w wybranym akwenie Morza Bałtyckiego-

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2828

Stosunki termiczne w wybranym akwenie Morza Bałtyckiego- Basen Bornholmski Termika wód Bałtyku ma układ warstwowy. Układ letni charakteryzuje się najcieplejszą wodą w powierzchniowej warstwie, która przeważającej części Bałtyku wykazuje 1...

Wykresy-wiatr

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Tab. 1 Parametry opisujące warunki prądów Ekmana Tab. 2 Naprężenia styczne wiatru i prędkości powierzchniowe prądów dryftowych Tab. 3a Pionowy rozkład prędkości prądów dryfowych w Basenie Bornholmskim 6 czerwca 2000r. Tab. 3b Pionowy rozkład prędkości prądów dryfowych w Basenie Bornholmskim 9 czerw...

Zadanie-fale morskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

ZADANIE 1 Obliczyć długość i prędkość fali o okresie: 18s, na głębokościach 20 i 8m. Na 20 m głębokości Dane: h = 20 m T = 18 s g = 9,81 m/s 2 długość fali: prędkość fali: Na 8 m głębokości Dane: h = 8 m T = 18 s g = 9,81 m/s 2 = 0,099 długość fali: prędkość fali: = 8,86 m/s Odpowiedź: Długoś...

Gęstość wody morskiej - Gęstość umowna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3388

T Gęstość wody morskiej Pojęcie umownej gęstości wody morskiej - formuła Mamajewa Przestrzenna i czasowa zmienność gęstości w Bałtyku Wydzielanie mas wodnych - diagramy T_S Znaczenie gęstości w kształtowaniu warunków tlenowych akwenu Gęstość umowna wod y morskiej Gęstością wody morskiej nazywamy...

Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2940

Aspekty prawne zastrzeżeń patentowych Zastrzeżenia patentowe , wyznaczając zakres przedmiotowy patentu, umożliwiają prawne ściganie osób, które wykorzystują wynalazek bez zgody jego właściciela. Odpowiednio: dla wzoru użytkowego udzielane ...

Prawo autorskie - Autorskie prawa majątkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456

Prawo autorskie ( ang. copyright , symbol: © ) - pojęcie prawnicze oznaczające (1) ogół praw przysługujących autorowi utworu albo (2) przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewny...

Własność jako prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Własność - prawo rzeczowe ; prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. W szczególności właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania , używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Granicami korzy...

Pomiar energii maksymalnej promieniowania metodą pochłaniania całkowi...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

Pomiar energii maksymalnej promieniowania β metodą pochłaniania całkowitego: Pomiar energii maksymalnej promieniowania beta można wykonywać w rozmaity sposób. Zostaną omówione dwie metody, a mianowicie metoda po­chłaniania całkowitego i metoda pochłaniania połówkowego. W obu meto­dach należy zbad...

Promieniowanie alfa.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Promieniowanie γ Samorzutna emisja kwantów promieniowania elektromagnetycznego Rys. 112 a i b. Przejścia radiacyjne: a) jednokrotne b) kaskadowe 10 keV - 5 MeV [10 -10 m ≥ λ γ ≥ 2 ⋅ 10 -13 m] 1. E = E γ + T j.od = T jod ; 2. 0 = p γ + p j.od → dla E ≈ (0,1 ÷ 1) MeV i A ≈ 10 2 T j.od ≈ (0.1 - 10)e...

Promienowanie jadrowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie gamma) przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas przemiany ...