Uniwersytet Gdański - strona 51

Testy wielokrotego wyboru

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 2051

A. Imię, nazwisko: Nr grupy: TEST WIELOKROTNEGO WYBORU 1. Minimalnym elementem podania, zgodnie z przepisami k.p.a. Jest: a) żądanie lub wyjaśnienie b) podpis własnoręczny lub elektroniczny c) oznaczenie wnioskodawcy d) oznaczenie adresu wnioskodawcy 2. Jez ykiem urzędowym w naszym kraju, tj...

Testy- postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1169

TESTY � POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE   1 . KPA nie przewiduje możliwości wniesienia podania :   A)  za pośrednictwem poczty elektronicznej, B)   za pomocą telefonu, C)   za pomocą telefaksu.   2 . Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej :   A)  który ...

Testy-postępowanir administracyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

TESTY - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE   1 . KPA nie przewiduje możliwości wniesienia podania :   A)    za pośrednictwem poczty elektronicznej, B)    za pomocą telefonu, C)    za pomocą telefaksu.   2 . Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej :   A)    który wyd...

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regional...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141 U S T A W A z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwo...

Ustawa o ustroju sądów administracyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  § 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i...

Gęstość wody wybranego akwenu Morza Bałtyckiego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Gęstość wody wybranego akwenu w Morzu Bałtyckim - Basen Bornholmski Gęstość wody zależy od temperatury i zasolenia. Oddziałuje ona na stabilność wód morskich, przyczynia się do wewnętrznych wahań w obrębie masy wodnej w głębi morza. Gwa...

Sezonowa zmienność w pionowym rozkładzie gęstości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Data Z Data Data Data 15-02-2000 m [kg/m ³] [kg/m³] 15-05-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-08-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-11-2000 [kg/m³] [kg/m³] 0,24 6,225263 1006,225 5,956829 1005,957 4,610325 1004,61 5,648805 1005,649 0,72 6,225263 1006,225 5,958611 1005,959 4,611982 1004,612 5,647646 1005,648 1,44 6,2252...

Gęstość wody wybranego akwenu Morza Baltyckiego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1470

Gęstość wody wybranego akwenu w Morzu Bałtyckim - Basen Bornholmski Gęstość wody zależy od temperatury i zasolenia. Oddziałuje ona na stabilność wód morskich, przyczynia się do wewnętrznych wahań w obrębie masy wodnej w głębi morza. Gwara...

Prądy wiatrowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

T_3 Prądy morskie wiatrowe (prady Ekmana) Założenia: Ocean bezbrzeżny wypełniony wodą jednorodną o stałej gęstości, nie ma gradientów horyzontalnych ciśnienia. Prędkość pionowa w = 0. Lepkość wirowa jest stała i nie zmienia się w pionie. Przep...

Sezonowa zmienność w pionowym rozkładzie gęstości - tabela

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Data Z Data Data Data 15-02-2000 m [kg/m ³] [kg/m³] 15-05-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-08-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-11-2000 [kg/m³] [kg/m³] 0,24 6,225263 1006,225 5,956829 1005,957 4,610325 1004,61 5,648805 1005,649 0,72 6,225263 1006,225 5,958611 1005,959 4,611982 1004,612 5,647646 1005,648 1,44 6,225263...