Uniwersytet Gdański - strona 53

Przemiany promienitwórcze jąder

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

PRZEMIANY PROMIENIOTWÓRCZE JĄDER HISTORIA ODKRYCIA I PODSTAWOWE PRAWA Samorzutny rozpad jąder - prom. α β γ Rozszczepienie. Emisja opóźnionych neutronów i protonów ↔ rozpad sukcesywny. Emisja protonowa, dwuprotonowa - procesy trudno wykrywalne ze względu na duże tło pochodzące od α i β . Początki...

Rozklad gaussa i poissona - Rozkład prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Temat- Rozkład Gaussa i Poissona Wstęp teoretyczny ROZKLAD GAUSSA : (normalny): rozkład zmiennej losowej ( rozkład prawdopodobieństwa ) opisany funkcją (tzw. unormowana funkcja Gaussa) gęstości prawdopodobieństwa , w przypadku...

Rozpad beta - proces przemiany w wyniku emisji e-, e+

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Rozpad β spontaniczny proces przemiany w wyniku emisji e - , e + . T 1/2 - 20,3 ms ( 12 B) - 5 10 15 lat ( 187 Re) E (18 keV [ 1 H 3 ] - 16,6 MeV [ 7 N 12 ]) Trzy rodzaje:  + ,  − , wychwyt K Rys. 94. Przemiana n → p 1 H 3 p → n 6 C 11 p → n 4 B...

Egzamin 2 z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Podaj cztery cechy różniące wodę morską od czystej, zwykłej wody (2p) a) b) c) d) 2. Podaj przykład składnika wody morskiej należącego do (2.5p): jonów metali śladowych substancji żółtych zawiesin e) gazów rozpuszczonych 3. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) h...

Egzamin z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzalność cieplna,...

Kolokwium pytania gr 2 z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Gr 2 1. Przedstaw horyzontalny rozkład zasolenia wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym. 2. Czym charakteryzuje się pionowy rozkład temperatury wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym ? 3. Co oznacza pojęcie ro realne w odniesieniu ...

Kolokwium pytania z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

kartkowka I : 1. jak charakteryzuje sie horyzontalny rozklad temp wody w baltyku w wybranym sezonie 2.zasolenie wod w baltyku 3. pozrownaj sezonowy rozklad pionowy tem w baltyku południowym i botniku 4. porownaj zasolenie baltyku 5.jakie czynniki ksztaltują zasolenie baltyku 6. co decyduje o rozk...

Kolokwium z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

……………………………………… 1. Przedstaw horyzontalny rozkład temperatury wód Morza Bałtyckiego w ujęciu sezonowym. 2. Czym różni się piknoklina od termokliny i halokliny ? 3. Jak kształtuje ...

Pytania na egzamin z oceanografii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

(imię nazwisko) 1. Gradient gęstości wody morskiej wyznacza (1p): a) termoklinę b) haloklinę c) piknoklinę d) oksyklinę 2. Podstawowe procesy termodynamiczne w wodzie morskiej to (1p): a) kontrakcja, ściśliwość, prądy b) rozszerzaln...

ATMOSFERA - Skład chemiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Budowa i znaczenie atmosfery ziemskiej Atmosfera - gazowa powłoka otaczająca kulę ziemską. Skład chemiczny atmosfery azot 78,08 % tlen 20,95 % argon 00,93 % dwutlenek węgla neon hel krypton 00,04 % wodór ksenon ozon Stałe składniki atmosfery: azotu, tlenu, argonu, w ilościach śladowych dwutlenek wę...