Promieniowanie alfa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promieniowanie alfa. - strona 1 Promieniowanie alfa. - strona 2 Promieniowanie alfa. - strona 3

Fragment notatki:


Promieniowanie γ Samorzutna emisja kwantów promieniowania elektromagnetycznego Rys. 112 a i b. Przejścia radiacyjne: a) jednokrotne b) kaskadowe 10 keV - 5 MeV [10 -10 m ≥ λ γ ≥ 2 ⋅ 10 -13 m] 1. E = E γ + T j.od = T jod ; 2. 0 = p γ + p j.od → dla E ≈ (0,1 ÷ 1) MeV i A ≈ 10 2 T j.od ≈ (0.1 - 10)eV ≈ (20 -6 - 10 -5 )E γ unosi ze sobą przeważającą część energii - widmo dyskretne! γ wynikiem: Rozpad  - E γ (2 - 2,5) MeV; (mała przezroczystość bariery) Dla E γ E separacji nukleonu Utrudniona separacja nukleonu (konwersja wewnętrzna, tworzenie par) Wzbro niona separacja nukleonu (zas. z ach. parz., momentu pędu) E γ = 17 MeV Kwanty γ unoszą różne momenty pędu „l” (rozkład kątowy) l = 1 - promieniowanie dipolowe - E (1) , M (1) . l = 2 - " kwadrupolowe - E (2) , M (2) . l = 3 - " oktupolowe - E (3) , M (3) . L = 0 - brak! ... Drgania elektryczne - zmiana rozkładu ładunku, Drgania magnetyczne - przegrupowanie  s ,  l . Badania doświadczalne promieniowania γ : 1. Zjawisko fotoelektryczne (liczniki scyntylacyjne) . 2. Zjawisko Comptona (komora Wilsona + B, spektrometr) 3. Zjawisko tworzenia par. Konwersja wewnętrzna elektronów Oprócz γ z jądra* - emisja elektronów konwersji wewnętrznej: Bezpośredni przekaz energii wzbudzenia elektronom powłok. (przekrywanie się ff jądra i elektronów) T e = E - I K dla E

(…)

…. Wyniki 2-go doświadczenia Mössbauera, v = cm/s → D ~ 4 · 10-5eV
Metoda pomiaru bardzo małych E. (Przykład /E = 4 · 10-11)
T - (Tpok - 4 K)
3.4.4.2. Zastosowanie w fizyce jądrowej i ogólnej.
Nadsubtelne rozszczepienie poziomów jądrowych
j ≈ B; Eel przejścia = 1 eV.
E/ Eel ≈ 10-7 - 10-6 - (spektroskopia optyczna)
Ejądr. przejść ≈ (104 - 105) eV i E/ Ejądr. ≈ 10-12 - 10-10- (s. Mössbauera)
Rys. 126…
… istnienia izomerów - istnienie poziomu, E - małe, ( )
Widma  - identyczne↑.
2. Emisja cząstki  ze stanu metatrwałego - 27Co60, pγ = p; rys. 423.
Widma  - różne ↓.
Rys. 423. Rozpad Co60. Mogą istnieć dwa poziomy metatrwałe - antymon - 3 ; 51Sb124, Rys. 115. Rozpad jądra antymonu, posiada-jącego dwa stany metatrwałe z trze-ma okresami poło-wicznego zaniku.
51Sb124 →52Te124,
Zjawisko izomerii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz