Fizyka jądrowa

note /search

Pomiar energii maksymalnej promieniowania metodą pochłaniania całkowi...

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1638

Pomiar energii maksymalnej promieniowania β metodą pochłaniania całkowitego: Pomiar energii maksymalnej promieniowania beta można wykonywać w rozmaity sposób. Zostaną omówione dwie metody, a mianowicie metoda po­chłaniania całkowitego i metoda pochłaniania połówkowego. W obu meto­dach należy zbad...

Promieniowanie alfa.

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

Promieniowanie γ Samorzutna emisja kwantów promieniowania elektromagnetycznego Rys. 112 a i b. Przejścia radiacyjne: a) jednokrotne b) kaskadowe 10 keV - 5 MeV [10 -10 m ≥ λ γ ≥ 2 ⋅ 10 -13 m] 1. E = E γ + T j.od = T jod ; 2. 0 = p γ + p j.od → dla E ≈ (0,1 ÷ 1) MeV i A ≈ 10 2 T j.od ≈ (0.1 - 10)e...

Promienowanie jadrowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie gamma) przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas przemiany ...

Przemiany promienitwórcze jąder

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

PRZEMIANY PROMIENIOTWÓRCZE JĄDER HISTORIA ODKRYCIA I PODSTAWOWE PRAWA Samorzutny rozpad jąder - prom. α β γ Rozszczepienie. Emisja opóźnionych neutronów i protonów ↔ rozpad sukcesywny. Emisja protonowa, dwuprotonowa - procesy trudno wykrywalne ze względu na duże tło pochodzące od α i β . Początki...

Rozklad gaussa i poissona - Rozkład prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Temat- Rozkład Gaussa i Poissona Wstęp teoretyczny ROZKLAD GAUSSA : (normalny): rozkład zmiennej losowej ( rozkład prawdopodobieństwa ) opisany funkcją (tzw. unormowana funkcja Gaussa) gęstości prawdopodobieństwa , w przypadku...

Rozpad beta - proces przemiany w wyniku emisji e-, e+

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Rozpad β spontaniczny proces przemiany w wyniku emisji e - , e + . T 1/2 - 20,3 ms ( 12 B) - 5 10 15 lat ( 187 Re) E (18 keV [ 1 H 3 ] - 16,6 MeV [ 7 N 12 ]) Trzy rodzaje:  + ,  − , wychwyt K Rys. 94. Przemiana n → p 1 H 3 p → n 6 C 11 p → n 4 B...

Rozklad gaussa i poissona

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

Temat- Rozkład Gaussa i Poissona Wstęp teoretyczny ROZKLAD GAUSSA : (normalny): rozkład zmiennej losowej ( rozkład prawdopodobieństwa ) opisany funkcją (tzw. unormowana funkcja Gaussa) gęstości prawdopodobieństwa , w przypad...

Rozpad beta

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Rozpad β spontaniczny proces przemiany w wyniku emisji e - , e + . T 1/2 - 20,3 ms ( 12 B) - 5 10 15 lat ( 187 Re) E (18 keV [ 1 H 3 ] - 16,6 MeV [ 7 N 12 ]) Trzy rodzaje:  + ,  − , wychwyt K Rys. 94. Przemiana n → p 1 H 3 p → n 6 C 11 p → n 4...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

1, z czego sklada się scyntylator- kryształu scyntylacyjnego, fotokatody, fotopowielacza, przedwzmacniacza wraz z dyskryminatorem. 2,Róznica miedzy gaussem a poisonem- Rozkład Poissona może być stosowany do systemów z dużą liczbą możliwyc...

Licznik scyntylacyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1939

Wstęp teoretyczny: Promieniowanie gamma- stanowi twarde promieniowanie elektromagnetyczne i wykazuje największą przenikalnośc ze wszystkich trzech rodzajów promieniowań. Wywołuje stosunkowo słabą jonizację substancji przez którą prze...