Zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium - strona 1 Zagadnienia na kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

1, z czego sklada się scyntylator- kryształu scyntylacyjnego, fotokatody, fotopowielacza, przedwzmacniacza wraz z dyskryminatorem. 2,Róznica miedzy gaussem a poisonem- Rozkład Poissona może być stosowany do systemów z dużą liczbą możliwych zdarzeń, z których każde jest bardzo rzadkie. Klasycznym przykładem jest rozpad jąder atomowych.Gaussa-Jeśli jakaś wielkość jest sumą lub średnią bardzo wielu drobnych losowych czynników, to niezależnie od rozkładu każdego z tych czynników, jej rozkład będzie zbliżony do normalnego [ 3.CO TO JEST WIDMO- widmo spektroskopowe , które jest obrazem   promieniowania elektromagnetycznego , wysyłanego przez ciało. Widmo emisyjne powstaje, gdy obdarzone   ładunkiem elektrycznym   elektrony ,   atomy , cząstki lub fragmenty   cząsteczek   tworzących dane ciało, będąc wzbudzonymi przechodzą ze stanu o wyższej do stanu o niższej energii. Przejściu temu towarzyszy emisja   kwantu   promieniowania elektromagnetycznego o energii równej różnicy energii poziomów, między którymi przeszła cząstka. 4,efekt fotoelektryczny- Efekt fotoelektryczny to zjawisko fizyczne polegające na przekazywaniu energii kwantów promieniowania elektromagnetycznego - fotonów, elektronom znajdującym się w różnych substancjach. Wyróżniamy efekt fotoelektryczny wewnętrzny, polegający na przenoszeniu elektronów między pasmami w półprzewodnikach oraz efekt fotoelektryczny zewnętrzny, polegający na emisji elektronów z powierzchni ciał oświetlonych promieniowaniem o odpowiednio dużej energii fotonów. 5,rozproszenie comptona-   rozpraszanie wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego   (gamma lub rentgenowskiego) na słabo związanych elektronach.W wyniku rozpraszania   elektron   otrzymuje część   pędu   i   energii   padającego kwantu promieniowania , przez co rozproszony kwant promieniowania ma mniejszą energię (większą długość fali). 6,oddziaływanie z materia kwantow gamma -1, wewnętrzny  efekt fotoelektryczny  (Photo), w wyniku którego promieniowanie gamma oddaje energię elektronom, odrywając je od atomów lub przenosząc na wyższe poziomy energetyczne; rozpraszanie komptonowskie  (Compton) -  elektrony  słabo związane lub  swobodne  doznają przyspieszenia w kierunku rozchodzenia się promieniowania. W pojedynczym akcie oddziaływania następuje niewielka zmiana energii kwantu gamma. W wyniku oddziaływania z wieloma elektronami kwant gamma wytraca swą energię. Jest to najważniejszy sposób oddawania energii przez promieniowanie gamma; kreacja par  elektron-pozyton (Pair) - kwant gamma, uderzając o jądro atomowe, powoduje powstanie par cząstka-antycząstka (warunkiem zajścia zjawiska jest energia kwantu gamma 1,02 MeV - dwukrotnej wartości energii spoczynkowej elektronu);

(…)

… elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanieo energii kwantu większej od 50 keV. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali[1]. Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie - w wyniku zderzeń elektronów z elektronami powłok wewnętrznych lub ich rozpraszaniu w polu jąder atomu
Promieniowanie beta (promieniowanie β) - rodzaj promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczasprzemiany jądrowej. Nazwa ma znaczenie historyczne - powstała, by odróżnić to promieniowanie od mniej przenikliwego promieniowania…
… nowe cząstki. Wzbudzone jądro atomowe może wypromieniować kwant gamma, ulec rozpadowi lub rozszczepieniu. Przekrój czynny takiej reakcji jest zazwyczaj niewielki, może być jednak rezonansowozwiększony jeżeli energia kwantu gamma odpowiada dokładnie energii wzbudzenia jądra.
7,co się dzieje gdy atom jest wzbudzony -Atom może przejść ze stanu podstawowego (n=1) w stan wzbudzony gdy pochłonie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz