Przemiany promienitwórcze jąder

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany promienitwórcze jąder - strona 1 Przemiany promienitwórcze jąder - strona 2 Przemiany promienitwórcze jąder - strona 3

Fragment notatki:


PRZEMIANY PROMIENIOTWÓRCZE JĄDER HISTORIA ODKRYCIA I PODSTAWOWE PRAWA Samorzutny rozpad jąder - prom. α β γ Rozszczepienie. Emisja opóźnionych neutronów i protonów ↔ rozpad sukcesywny. Emisja protonowa, dwuprotonowa - procesy trudno wykrywalne ze względu na duże tło pochodzące od α i β . Początki: 1895 - Röntgen - prom. X - fluorescencja 1896 - Becquerel - prom. Badania nad promieniotwórczością - nie zal. od temp. war. zew. ośw. - cecha materii; uran, tor - P i M Curie . Lipiec 1898 - polon grudzień 1898 - rad Promieniowanie α - ciężkie naład. cząstki, v - 10 7 m/s pochłaniane przez warstwę aluminium o gr. kilku μ m. Później - 2 He 4 (jądro). β - lekkie ujemne cząstki v ~ c, pochłaniane przez Al d ~ ok. 10 -3 m - elektrony. γ - twarde prom. elektromag. nie odchyla się w polach  γ 50 2 Rys. 274. Aktynouranowa (aktynowce) 92 U 235 - 82 Pb 207 ↑0,7% (7,2 10 8 l) Ac → Fr - 1%, Ms Perey, 1939 Po → At 215 0,0005% M AcU = 4n + 3 n 50. 3 Rys. 275. Rodzina T orowa 90 Th 232 -

(…)

… (odkryte przez Rutherforda 1911 r.)
1902 r. Rutherford odkrył Rn - radioaktywny gaz o szybko malejącej aktywności A(t). Po T1/2 = 3,8d, duża aktywność maleje dwukrotnie po dalszym T1/2 znów itd.
T1/2 - czas połowiczny rozpadu (zaniku), A - aktywnością początkową.
3 10-7 s (84Po212) - 5 1015 lat (60Nd144) ; 3 1015 lat - (62Sm142),
Rys. 72.
Wyznaczanie T1/2 Pomiar krótkich czasów - T½ < 1 s
Pomiar długich…
… przy mocy elektrycznej 1GW
Wybuch bomby wodorowej
ok. 1023 równoważna milionowi ton trotylu
ROZPAD α
PODSTAWOWE DANE DOŚWIADCZALNE
DOTYCZĄCE ROZPADU α
Charakterystyczne wł. jąder: T1/2 , Eα, R (zasięg)
Pomiary - T1 /2 , Eα (komory: Wilsona, pęcherzykowa; emulsje).
Rpowietrze [cm] ≈ 0,3 E[MeV] - analiza magnetyczna z cząstkami skalującymi, spektrometr magnetyczny (5 keV), liczniki, klisze, komora joniza…
… odniesienia MTl + M)
Rys. 76. Najprostszy przypadek rozpadu , 0 = Espocz; [Szymański]
Rys. Przypadek mono-energetycznych rozpadów , (84Po210) [Szymański]
1. Struktura subtelna rozpady „” ( - Emniejsze), ze stanu podst.
[Szymański]
Rys.77. 3.5. Jądro końcowe (niesferyczne) w stanie wzbudzonym. Tabela 12.
5 ~ 0,016%(5,481), 3 ~ 0,15% (5,622)
Rejestracja - met. Koincydencyjne γ, Ipodst./Iwybrane ≈ 105, → → przejścia do stanów wzbudzonych niesferycznych jąder końcowych - max. linii.
Badania poziomów jądra końcowego Eγ - 0,04; 0,287; 0,327; 0,433; 0,452; 0,473.
2. Długozasięgowe cząstki α . ( - Ewieksze), ze stanów wzbudz.
Rys. 78. Jądro macierzyste w stanie wzbudzo-nym, występowanie długozasięgowych cząstki α.
Eα ⇔ Eγ. I - b. małe ~ %o.
Widma cząstek o długim zasięgu - struktura poziomów jądra macierzystego…
… g; 1Ci U238 (4,5 109l) - 2,995 106 g;
Przykładowe wartości aktywności różnych materiałów - [edytuj] Materiał, obiekt, wydarzenie
Aktywność [Bq]
Źródło promieniowania, Uwagi
Woda, 1l
0,4-40
222Rn i produkty jego przemiany
Powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych, 1m³, 1997
ok. 50
222Rn
Żywność, 1kg suchej masy
100-1000
40K, 14C
Nawozy fosforowe (superfosfat), 1kg
~5 000
238U
Ciało człowieka, 70 kg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz