Gęstość wody morskiej - Gęstość umowna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gęstość wody morskiej - Gęstość umowna - strona 1 Gęstość wody morskiej - Gęstość umowna - strona 2 Gęstość wody morskiej - Gęstość umowna - strona 3

Fragment notatki:

T Gęstość wody morskiej Pojęcie umownej gęstości wody morskiej - formuła Mamajewa
Przestrzenna i czasowa zmienność gęstości w Bałtyku Wydzielanie mas wodnych - diagramy T_S
Znaczenie gęstości w kształtowaniu warunków tlenowych akwenu
Gęstość umowna wod y morskiej Gęstością wody morskiej nazywamy masę w jednostce objętości [1cm 3 lub 1m 3 ]. Niejawna jej postać (1)
jest równaniem stanu i wyraża zależność od T S i P lub objętości właściwej . Zmiana objętości właściwej do zmian zasolenia jako (2)
gdzie: k s , jest współczynnikiem zmian zależnym od zasolenia, , objętość początkowa zależna od T S P. Ogólną zależność w postaci różniczkowej można wyrazić w postaci `
(3)
gdzie: k T , k P , współczynniki odpowiednio rozszerzalności cieplnej i ściśliwości. Istnieje związek pomiędzy gęstością i objętością właściwą (4)
Przyrost jej można określić jako
(5)
Knudsen wprowadzając pojęcie gęstości umownej odwołał się do
Umownego ciężaru właściwego wyrażającego stosunek Ciężaru właściwego wody morskiej przy T=0 o C do
Ciężaru wody destylowanej przy T = 4 o C jako wzorcowego.
Stosunek pomnożony przez 1000 daje wartość
Umownego ciężaru właściwego . Formuła Knudsena wyrażona była w postaci
(6)
W analogii do umownego ciężaru właściwego wody morskiej podał on także wzór na gęstość umowną (7)
Pierwsza część wzoru (7) w nawiasie wyraża realną gęstość wody morskiej, a druga oznacza gęstość wody destylowanej, zatem gęstość umowna wyraża tę różnicę
(8)
(9)
do analiz wystarczy określić na podstawie T i S. Z praktyczną dokładnością można stosować
wzór Mamajewa dla określenia gęstości umownej .
(10)
dla 0

(…)

… oraz 0 <T< 30oC
1) Obliczyć gęstość umowną dla wód powierzchniowych Zatoki Gdańskiej dla warunków: T = 3oC i S = 7 PSU
2) Obliczyć gęstość umowną dla wód oceanicznych przy T = 10oC i S = 35 PSU
Równaie stanu uzyskiwano drogą empiryczną. Wkład w sformułowanie wnieśli Knudsen, Ekman, Bryan & Cox, Levitus, Mamajew. Obecnie jest stosowana formula UNESCO w postaci pól empirycznego, bardzo złożonego równania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz