Oceanografia

note /search

Gęstość wody wybranego akwenu Morza Bałtyckiego

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Gęstość wody wybranego akwenu w Morzu Bałtyckim - Basen Bornholmski Gęstość wody zależy od temperatury i zasolenia. Oddziałuje ona na stabilność wód morskich, przyczynia się do wewnętrznych wahań w obrębie masy wodnej w głębi morza. Gwa...

Sezonowa zmienność w pionowym rozkładzie gęstości

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Data Z Data Data Data 15-02-2000 m [kg/m ³] [kg/m³] 15-05-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-08-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-11-2000 [kg/m³] [kg/m³] 0,24 6,225263 1006,225 5,956829 1005,957 4,610325 1004,61 5,648805 1005,649 0,72 6,225263 1006,225 5,958611 1005,959 4,611982 1004,612 5,647646 1005,648 1,44 6,2252...

Gęstość wody wybranego akwenu Morza Baltyckiego

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1512

Gęstość wody wybranego akwenu w Morzu Bałtyckim - Basen Bornholmski Gęstość wody zależy od temperatury i zasolenia. Oddziałuje ona na stabilność wód morskich, przyczynia się do wewnętrznych wahań w obrębie masy wodnej w głębi morza. Gwara...

Prądy wiatrowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

T_3 Prądy morskie wiatrowe (prady Ekmana) Założenia: Ocean bezbrzeżny wypełniony wodą jednorodną o stałej gęstości, nie ma gradientów horyzontalnych ciśnienia. Prędkość pionowa w = 0. Lepkość wirowa jest stała i nie zmienia się w pionie. Przep...

Sezonowa zmienność w pionowym rozkładzie gęstości - tabela

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Data Z Data Data Data 15-02-2000 m [kg/m ³] [kg/m³] 15-05-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-08-2000 [kg/m³] [kg/m³] 15-11-2000 [kg/m³] [kg/m³] 0,24 6,225263 1006,225 5,956829 1005,957 4,610325 1004,61 5,648805 1005,649 0,72 6,225263 1006,225 5,958611 1005,959 4,611982 1004,612 5,647646 1005,648 1,44 6,225263...

Stosunki termiczne w wybranym akwenie Morza Bałtyckiego-

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2891

Stosunki termiczne w wybranym akwenie Morza Bałtyckiego- Basen Bornholmski Termika wód Bałtyku ma układ warstwowy. Układ letni charakteryzuje się najcieplejszą wodą w powierzchniowej warstwie, która przeważającej części Bałtyku wykazuje 1...

Wykresy-wiatr

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Tab. 1 Parametry opisujące warunki prądów Ekmana Tab. 2 Naprężenia styczne wiatru i prędkości powierzchniowe prądów dryftowych Tab. 3a Pionowy rozkład prędkości prądów dryfowych w Basenie Bornholmskim 6 czerwca 2000r. Tab. 3b Pionowy rozkład prędkości prądów dryfowych w Basenie Bornholmskim 9 czerw...

Zadanie-fale morskie

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

ZADANIE 1 Obliczyć długość i prędkość fali o okresie: 18s, na głębokościach 20 i 8m. Na 20 m głębokości Dane: h = 20 m T = 18 s g = 9,81 m/s 2 długość fali: prędkość fali: Na 8 m głębokości Dane: h = 8 m T = 18 s g = 9,81 m/s 2 = 0,099 długość fali: prędkość fali: = 8,86 m/s Odpowiedź: Długoś...

Gęstość wody morskiej - Gęstość umowna

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3556

T Gęstość wody morskiej Pojęcie umownej gęstości wody morskiej - formuła Mamajewa Przestrzenna i czasowa zmienność gęstości w Bałtyku Wydzielanie mas wodnych - diagramy T_S Znaczenie gęstości w kształtowaniu warunków tlenowych akwenu Gęstość umowna wod y morskiej Gęstością wody morskiej nazywamy...

Wykresy - gęstość

 • Uniwersytet Gdański
 • Oceanografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Wyk.1 Zmienność pionowego rozkładu gęstości w Lutym i Maju w Basenie Bornholmskim Wyk.2. Zmienność pionowego rozkładu gęstości w Sierpniu i Listopadzie w Basenie Bornholmskim Wyk.3. Ewolucja struktury mas wodnych w Basenie Bornholmskim w Lutym - diagramy T_S Wyk.4 Ewolucja struktury mas wodnyc...