Zadanie-fale morskie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

ZADANIE 1 Obliczyć długość i prędkość fali o okresie: 18s, na głębokościach 20 i 8m.
Na 20 m głębokości Dane:
h = 20 m
T = 18 s
g = 9,81 m/s 2 długość fali: prędkość fali: Na 8 m głębokości Dane:
h = 8 m
T = 18 s g = 9,81 m/s 2 = 0,099 długość fali: prędkość fali: = 8,86 m/s Odpowiedź: Długość i prędkość fali na głębokości 20 m wynosi odpowiednio 241,71m i 13,43 m/s, natomiast dla fali na głębokości 8 m te parametry wynoszą 156,78 m i 8,86 m/s. ZADANIE 2 Obliczyć prędkości oraz przyspieszenia poziome i pionowe na z=-3m, przy x=L/4 oraz t=T/12 dla fali o okresie: 18s, rozprzestrzeniającej się na głębokości 20m. Wysokość fali wynosi 7m . Dane: z = -3 m T = 18 s
x = L/4 m h = 20 m
t = T/12 s H = 7 m
Obliczamy długość fali: Prędkość i przyspieszenie poziome lecz,
zatem wzór przyjmuje postać:
lecz,
= zatem wzór przyjmuje postać:
Prędkość i przyspieszenie pionowe lecz,
= zatem wzór przyjmuje postać:
= 0,89 m/s
lecz,
zatem wzór przyjmuje postać:
0,18 m/s
Odpowiedź: Prędkość przyspieszenie poziome wynoszą odpowiednio 1,23 m/s i 0,75 m/s, natomiast prędkość i przyspieszenie pionowe wynoszą odpowiednio 0,89 m/s i 0,18 m/s. ZADANIE 3 Parametry fali jak w zadaniu 2. Obliczyć wielkość ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego na z=-5.5m przy x=L/4 oraz t=T/12.
Dane:
x = L/4 m H = 7 m t = T/12 s z = - 5,5 m
T = 18 s L = 241,71 m
h = 20 m ρ = 1000 kg/m 3 Ciśnienie hydrostatyczne 53955 = 55,95·10 3 Pa Ciśnienie hydrodynamiczne 4619,134 = 4,62·10 3 Pa Odpowiedź: Ciśnienie hydrostatyczne wynosi 55,95·10 3 Pa, a ciśnienie hydrodynamiczne 4,62·10 3 Pa. ZADANIE 4 W centralnej części Basenu Gdańskiego położona jest platforma wiertnicza. Wiatr z prędko­ścią 15 m/s działa z kierunku południowego od brzegu w odległości X= 120 km przez 8 godz. Określić średnie parametry fali (wysokość i okres), wysokość i okres fali znacznej oraz prawdopodobieństwo przewyższenia wysokości fali F=1%. Określić prawdopodobieństwo wystąpienia fal 1m i 2m.

(…)

falowanie po 8h będzie w pełni rozwiniętym
bezwymiarowy czas działania wiatru:
s
bezwymiarowa rozciągłość działania wiatru:
Średnia wysokość fali:
=1,03 m
Średni okres fali:
= 4,75s
Wysokość fali znacznej: Okres fali znacznej:
Hs = 1,6 = 1,6 · 1,03 = 1,65 m Ts = 1,3 = 1,3 · 4,75 = 6,17s
Prawdopodobieństwo przewyższenia wysokości fali F=1% czyli fali jednej ze stu wynosi
H1% = 2,42 = 2,42 · 1,03 = 2,50 m…
…%, natomiast fali o wysokości 2 m wynosi 5%.
Oliwia Bigott
Przyroda II rok
nr 2, gr. 1
FALE MORSKIE

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz