Uniwersytet Gdański - strona 27

Prawo gospodarcze - Koncesja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1134

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO GOSPODARCZE - część albo prawa administracyjnego (prawo gospodarcze publiczne) albo prawa cywilnego (prawo gospodarcze prywatne - handlowe); reguluje obrót gospodarczy.

Prawo handlowe - Rodzaje przedsiębiorców

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO HANDLOWE (gospodarcze prywatne) reguluje powstanie i ustrój przedsiębiorcy i czynności, których dokonuje w ramach prowadzonej działalności. Rodzaje przedsiębiorców: osoba fizyczna spółki: cywilne (regulowane w kodeksie cywilnym) handlowe (

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2128

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - prawo regulujące funkcjonowanie rodziny, małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi Pokrewieństwo - pochodzenie od wspólnego przodka: w linii prostej - łączy osoby pochodzące od siebie bezpośrednio lub pośrednio w linii...

Prawo ustrojowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO USTROJOWE - dziedzina, która określa zasady działania najwyższych organów władzy państwowej, podstawowe zasady działania państwa, status jednostki w państwie (relacje jednostka-państwo), ustró...

Prawo - ściąga z wykładów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1708

Trzci_ski. Notatka składa się z 4 stron. Pojęcie prawa: w sensie przedmiotu: [ogół norm (np. prawo cywilne, karne)] i podmiotowym - ogół uprawnień podmiotu Funkcje prawa: stabilizacyjna (utrwala ustalony porządek), represyjna - wychowawcza (stosowanie sankcji, przez co zaszczepia odpowiednie zac...

Komunikacja - Model komunikacji dwustronnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwester Kania
 • Psychologia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2317

Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej: Jeśli dokonujemy czyjejś charakterystyki, opisu, oceny, czyli mówimy o tym, jaki jesteś, posługujemy się komunikatami typu TY. Są one najczęściej używaną formą wyrażania informacji zwrotnych wobec innych ludzi. W taki sposób krytykujemy innych, chwal...

Stany ego wg Berne'a

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwester Kania
 • Psychologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2520

Stany ego wg Berne'a Każdego dnia spotykamy na swojej drodze różnych ludzi. Z jednymi wymieniamy kurtuazyjne ukłony, z innymi nawiązujemy rozmowę. Niektóre rozmowy toczą się gładko - jeden temat płynnie przechodzi w kolejny, niekiedy rozmowa rwie się po pierwszym zdaniu i trudno znaleźć jakikolwi...

Asertywność - Autoprezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwester Kania
 • Psychologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1771

. Asertywność to w psychologii termin oznaczający bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjac...

Behawioryzm - Psychologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwester Kania
 • Psychologia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1932

Behawioryzm to kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA. Założenia behawioryzmu są bardzo proste: 1. Jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ub...

Psychoanaliza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwester Kania
 • Psychologia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2422

Psychoanaliza (Freud, id, ego, superego). Zbiór teorii tyczących się struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych. Tworzenie psychoanalizy rozpoczął Zygmunt Freud pod ...