Uniwersytet Gdański - strona 26

Zadania z kolokwium - macierze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jerzy Popko
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

1. Rozwiąż równanie X2+ix-4-2i=0 2. 1 1 0 0 1 5 1 1 1 Podaj macierz odwrotną. 3.A = 1 3 1 2 AXA=A+2At. Znajdź X. 4. det 1 0 0 2 1 3 1 0 2 0 1 5 0 2 1 0 5. Sprawdź czy układ o macierzy rozszerzonej jest niesprzeczny: 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 4 5 4 3 4 6. Sprawdź określoność macierzy 3 ...

Test z finansów publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3857
Wyświetleń: 5922

Bielawska. Notatka składa się z 4 stron. 1. Efektem reformy opodatkowania obrotu w Polsce było wprowadzenie podatku: a)PIT b) CIT c) PTU 2. Podatek od nieruchomości stanowi dochód: a) budżetu państwa b) budżetu gminy 3.

Deficyt budżetowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2212

Bielawska. Notatka składa się z 32 stron. DEFICYT  BUDŻETOWY POJĘCIE DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA Różnica między dochodami a  wydatkami budżetu państwa stanowi  odpowiednio nadwyżkę budżetu  państwa albo deficyt budżetu  państwa. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009  O  FINANSACH   PUBLICZNYCH  (Dz. U. z dn...

Finansowanie deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2226

Bielawska. Notatka składa się z 1 strony. Finansowanie deficytu budżetowego Deficyt budżetowy może oddziaływać na gospodarkę różnymi kanałami powodując określone zmiany zarówno wielkości realnych, jak i w sferze regulacji gospodarki. Z reguły przyjmuje się, że wpływ deficytu na gospodarkę może za...

Akty, przepisy, normy prawne 1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1771

Prawo godzina 2. T1: Akty prawne, przepisy prawne, normy prawne Akt prawny  – używana jest w języku prawniczym (języku praktyki prawniczej) na określenie  dwóch różniacych się od siebie zjawisk prawnych mianowicie indywidualnych aktów pr...

Akty, przepisy, normy prawne 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1428

Przepisy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne)  – charakter tych przepisów polega na tym,  że w każdym przypadku przewidzianym przez dany przepis jego postanowienia mają znaleźć  zastosowanie niedopuszcza on żadnych możliwości odmiennego zachowania się podmiotu od tego  jakie sam wskazuje. Prze...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1813

Trzci_ski. Notatka składa się z 5 stron. PRAWO Pojęcie prawa: w sensie przedmiotowym - ogół norm (np. prawo cywilne, karne) w sensie podmiotowym - ogół uprawnień podmiotu. Funkcje prawa: stabilizacyjna (utrwala ustalony porządek), represyjna - wychowawcza (stosowanie sankcji, przez co zaszcze...

Prawo administarcyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421

Trzci_ski. Notatka składa się z 2 stron. PRAWO ADMINISTRACYJNE określa sytuację obywatela względem państwa, określa jego obowiązki i uprawnienia. Podział obowiązków: osobiste - obciążają osobę fizyczną i tylko ona może ten obowiązek wykonać, może mieć charakter wielopodmiotowy, np.

Prawo cywilne - Forma czynności prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 826

Trzci_ski. Notatka składa się z 5 stron. PRAWO CYWILNE - stosunki prawne są równorzędne. Podmioty: osoba fizyczna osoba prawna niepełna osoba prawna Osoba fizyczna - posiada zdolność prawną (może być podmiotem praw i obowiązków); każdy ma taką samą zdolność prawną od chwili urodzenia do śmier...