Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 83

Przedmioty mikrosocjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2730

MIKROSOCJOLOGIA 10.10.03      Tematy omawiane na wykładach  1.Miejsce małych g:rup społecznych w strukturze społecznej świata.  2.Przedmiot mikrosocjologii, główne tematy ,metody.  3.Prekursorzy myśli socjologicznych XIX w.(E. Durkheim, ...

Zagadnienia z ekonomii na zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Aktywa  - to co posiadamy; rzeczowe (ruchomości i nieruch), walory  (akcje,papiery wartośc),zasoby pieniężne  płynność aktywów - możliwość zamiany jednych na inne  *motyw transakcyjny (synchronizacja wpływów i wydatków)  *m. przezorności (na czarną godzinę)  *m. spekulacyjny (odkładamy na jakąś o...

Podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Mikroekonomia  jest dziedziną ekonomii zajmującą się badaniem zachowania  indywidualnych konsumentów, przedsiębiorstw i rynków. Jest to nauka zajmująca się  szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży  towarów.  Makroekonomia , dział ekonomii zajmujący...

Pytania do egzaminu ekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Danuta Kulpa
 • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1680

1.      Czym zajmuje się ekonomia?  Dlaczego powinniśmy się znać na gospodarce? Podstawowe pojęcia oraz definicje ekonomii. Specyfika analizy  ekonomicznej. Mikro i makroekonomia.    2.      Homo oeconomicus czy homo sociologicus?  Racj...

Autoagresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Ptaszek
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456

Autoagresja w telewizji – stymulant do zachowań agresywnych i autoagresywnych?  Ważnym  pytaniem,  jakie  powinniśmy  sobie  zadać  podczas  rozważania  problemu  agresji  w  mediach,  jest  problematyka  promowania  zachowań  autoagresywnych.  Jednym  z  fundamentalnych czynników podnoszących 

Grupy społeczne mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1386

MIKROSOCJOLOGIA 7.11.03    CONTINUUM GRUPOWOŚCI- GRUPY SPOŁECZNE      CONTINUUM  to skala nasilenia lub zaniku cech grupy.  CONTINUUM GRUPOWOŚCI - proces stawania się grupy lub jej rozpad.    My, każdy z nas należy do grupy wyznaniowej, pracowniczej, narodowościowej, językowej,  rodzinnej, studen...

Pozycja i status społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631

MIKROSOCJOLOGIA 21.11.03      PODSTAWOWE ELEMENTY SKŁADOWE GRUPY (POZYCJA SPOŁECZNE, STATUS-  PRESTIŻ, ROLE- ODEGRNAIE POZYCJI SPOŁECZNEJ, OD CZEGO ZALEŻY STATUS  SPOŁECZNY. Elementy struktur kwasi grupowej.      KWASI GRUPA - to grupa, która jest w procesie tworzenia się, nie jest to grupa trwał...

PREKURSORZY MYŚLI SOCJOLOGICZNYCH XIX

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512

MIKROSOCJOLOGIA 24.10.03      PREKURSORZY MYŚLI SOCJOLOGICZNYCH XIX w (E.Durkheim, Ch.Cooley,  G.Simmel).      Mikrosocjologia jest ściśle powiązana z różnymi dyscyplinami:  1.Psychologia (psychologia społeczna)  2.Antropologia społeczna, kulturowa- pokazują jak funkcjonują małe grupy społeczne  ...

Struktury Grup społecznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1463

MIKROSOCJOLOGIA 19.12.03, 9.01.04, 23.01.04      PODSTAWOWE STRUKTURY GRUPY- STRUKTURA GRUPOWA (SOCJOMETRYCZNA,  WŁADZY I PRZYWÓDZTWA, KOMUNIKACYJNA I NORMATYWNA STRUKTURA  GRUPOWA)    Podstawowe struktury grupy:  *socjometryczna-lubienie się, dezindywidualizacja (zanik własnego ja), syndrom myśl...

TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3101

MIKROSOCJOLOGIA 5.12.03      TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU (TEORIA OCZEKIWAŃ I TEORIA  UOGÓLNIEŃ)     Teoria krystalizacji czynników statusu, jak zdobywa się pozycję wraz z prestiżem w grupie  społecznej?  Można wyróżnić dwie teorie (koncepcje)do tworzenia struktur społecznych:  Bales po...