Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 82

Prawo cywilne opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • A. Narkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Narkiewicz. Notatka składa się z 1 strony. PRAWO II KONSPEKT Zasada wolności gospodarczej. Co to jest działalność gospodarcza. Kto to jest przedsiębiorca. Gdzie należy uzyskać wpis jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą 1.ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ Jest to cecha konstytutywna gospodark...

Prawo zagadnienia- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • A. Narkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Narkiewicz. Notatka składa się z 2 stron. 9.Właściwość Urzędu Stanu Cywilnego określa się na podstawie: aktu urodzenia - ze względu na miejsce urodzenia aktu małżeństwa - ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego

Finanse. Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 4004
Wyświetleń: 5012

1. Pieniądz - to szczególnego rodzaju towar, w którym wyrażana jest wartość dóbr akceptowany powszechnie jako środek płatniczy w transakcji wymiany tych dóbr oraz w regulowaniu zobowiązań np. Przyjmuje postać gotówkową (bilon, banknot), bezgotówkową (zapis na rachunku). Pieniądz ze względów prakt...

Socjologia - kultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

27. Kultura. Kultura jest czymś, co powstało kilka tysięcy lat temu. Refleksję nad kulturą rozpoczęli starożytni Grecy (V - III w. p.n.e.). Arystoteles, Platon itp. głosili, że z ludzkich zachowań trzeba wyodrębnić te, które są związane z naturą i te, które mają charakter umowny. Grecy nie używal...

POIZ - materiały do ćw.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wiesław Łukasiński
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 2961

"Organizacja – dwie lub więcej osób, współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów, które są podstawowymi elementami organizacji. W ujęciu czynnościowym organizacja to proces organizowania, działanie, posiadające cechę zorganizowania, c...

Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 6391

"Prawo bilansowe: - Ogół norm prawnych regulujących podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarcze, które są podmiotami rachunkowości. -Prawo bilansowe tworzy prawdziwy ekonomicznie obraz jednostki przez rzeczywiste odzwierciedlenie faktów gospodarczych dotyczących ...

Zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dariusz Put
 • Bazy danych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2590

"Napisz zapytanie zwracające identyfikatory studentów oraz daty ich przystąpienia do egzaminu. Jeśli student danego dnia przystąpił do wielu egzaminów, jego identyfikator ma się pojawić tylko raz. Dane posortowane malejąco względem dat. SELECT DISTINCT studenci.id_studenta, oceny_studen...

Makroekonomia - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Gabriela Wronowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 8022

Po co wykonuje się rachunek dochodu narodowego? Rachunek dochodu narodowego wykonuje się w celu pomiaru całkowitych dochodów i wydatków kraju. Pojecie to oparte jest na marksistowskiej koncepcji teorii własności zakładającej, że jedynym czynnikiem wartościowo twórczym jest praca – tzw. produkcj...

Psychologia Justyna Pawlak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Justyna Pawlak
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2331

MOTYWACJA Rola motywacja w działaniu człowieka: inicjacja/mobilizacja, ukierunkowanie, podtrzymywanie Warunki wzbudzenia motywacji:sens działania, szansa osiągnięcia, aktualny podmiotowy stan psychofizyczny Cechy procesu motywacyjnego:natężenie ( siła), intensywność, wielkość Ukierunkowanie:...

Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin - Zasada przedsiębiorczoś...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wiesław Łukasiński
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3269
Wyświetleń: 4697

Pytania i odpowiedzi na egzamin z podstaw organizacji i zarządzaniaOdp: Zarządzanie to zestaw działań obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowania, przewodzenia i kontrolowania skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) wykonywanyc...