Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 54

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1722

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 7.12.2011r. Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału (biorcy kapitału) Wpływ na zasoby kapitału Wpływ na bilans płatniczy (niekoniecznie jest to jednoznacznie pozytywne zjawisko, ale wszystkie kraje starają się przyciągać inwestorów zagrani...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1778

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 30.11.2011r. Międzynarodowe przepływy kapitału. Międzynarodowe przepływy kapitału są to wszelkie odnotowane w bilansie płatniczym ruchy kapitały przez granicę (mamy do czynien...

Przestepczosc zorganizowana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1477

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 14.12.2011r. c.d. Cechy grup przestępczości zorganizowanej na świecie: Transnarodowy charakter (działają w całej gospodarce światowej, przekraczają granice państwowe, bardzo szybko dokonują ...

Wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1386

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 19.10.2011r. Za miesiąc zajęcia w sportowym! (16 listopada) Wymiana międzynarodowa = pierwsza, najstarsza forma relacji. Merkantylizm (utożsamiano bogactwo krajów z wielkością gromadzonych w tym ...

Francuskie spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1344

5.03.2012r. Francuska spółka cywilna (od 1980r.) spółka osobowa posiadająca osobowość prawną co zbliża ją do spółek handlowych w szczególności kapitałowych. Posiada kapitał statutowy, który podzielony jest na równe udziały. Wkłady(do kapitału) w formie usług nie są częścią kapitału ale wspólnik m...

Prawo spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1435

12.03.2012r. Spółka jawna- wspólnicy łącznie, inny wariant to grupa wspólników, jeszcze inna to wspólnik z prokurentem. W RFN- gdyby zarządzającą była spółka kapitałowa to musi ona stać się wspólnikiem jawnym. Francja- możliwość przekazania zarządu osobom trzecim. USA + Anglia- wspólnik spółki...

Prawo wykład 4.06.12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

WYKŁAD 4.06.2012 EGZAMIN 9.30 PÓŁ GODZINY TRZY GRUPY INDEKSY Pyt. Proszę określić kto prowadzi sprawy spółki kapitałowej? Odp. Zarząd W USA i w Anglii stosowana jest formuła kosztów i wydatków dla zabezpieczenia interesu obydwu stron przy ustalaniu wynagrodzenia na podstawie sumy ryczałtowej. Pyt...

Akredytywa dokumentowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2093

Wykład 5 - Akredytywa dokumentowa Akredytywa - oznacza każde porozumienie bez względu na jego nazwę lub opis, które jest nieodwołalne i przez to stanowi ostateczne zobowiązanie banku otwierającego do honorowania zgodnej prezentacji Honorowani...

Faktoring & Forfaiting

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121

Wykład 7 - Faktoring & Forfaiting Faktoring - Jest to umowa między instytucją faktoringową - FAKTOREM - a dostawcą towarów lub usług - FAKTORANTEM - na podstawie której faktor nabywa wierz...

Gwarancja w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2744

Wykład 6 - Gwarancja w obrocie międzynarodowym Gwarancja - Jest pisemnym zobowiązaniem banku podjętym na podstawie zlecenia klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancję - beneficjenta zgodnie z jej treścią, w sytuacji, gdyby zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego zobowiązań umownych okre...