Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 53

Etapy budowy scenariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2086

Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz tych ich składników, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji. W makrootoczeniu przedsiębiorstwa wyróżnia si...

Istota analizy rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

29.02.2012r. A. Hajdukiewicz Analiza rynków zagranicznych J. Schroeder, Badania marketingowe rynków zagranicznych, wyd. Akademii Z. Kędzior (red.), Badania rynku. Metody zastosowania, PWE, Warszawa 2004 H. Mruk (red.), Analiza rynku, PEW, Warszawa, 2003 Istota analizy rynku Badania rynku a a...

Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH Istota analizy rynku Badania rynku a analiza rynku Analizy rynkowe a analizy marketingowe Badania rynku krajowego a badania rynku zagranicznego Główne decyzje dot. rynków zagranicznych Dotyczące rozpoczęcia i wyboru kierunków ekspansji zagranicznej; Dotyczące wybo...

Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155

14.03.2012r. Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym Otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie (zespół zewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym; przedsiębiorstwo nie ma wpływu na

Analiza PEST

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

BIZNES – EXPERT www.biznes-expert.eu Doradztwo - Analiza strategiczna: ANALIZA PEST OTOCZENIE EKONOMICZNE Otoczenie   ekonomiczne   przedsiębiorstwa   obejmuje   zjawiska   i   procesy   ekonomiczne,  powstające jako rezultat świadomej i celowej działalności gospodarczej osób fizycznych i  podmi...

Ewolucja Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Karolina Klecha-Tylec
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1715

Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 5.12.2011r. 01.01.1999 (11 państw z 15 UE) powstaje UGiW państw UE. Opt-out Derogacja - nieograniczone w czasie wykluczenie spod działania acquis communautaire. Okres przejściowy to czasowe wykluczenie spod działania acquis. Polska musi dążyć do wprow...

Struktura instytucjonalno-organizacyjna UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Karolina Klecha-Tylec
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1400

Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 12.12.2011r. Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich RADA EUROPEJSKA: Nie jest instytucją - jest quasi-instytucją, ale jest traktowana jako najważniejszy podmiot UE. Jest to organ polityczny. Powstała w 1974 roku. W jej skład wchodzą szef...

Otoczenie miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1337

Marketing Międzynarodowy, 21.11.2011r. Firma, która działa w otoczeniu międzynarodowym musi zwrócić uwagę na otoczenie dalsze i otoczenie bliższe. Otoczeni dalsze - analiza danego kraju i jego stosunków z krajem, w którym chcemy inwestować. (to na dole to jest graf!) Technologia i nauka Klienci ...

Tendencje na rynku swiatowym, terms of trade

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1904

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 23.11.2011r. Długookresowe tendencje cen na rynku światowym: Generalnie po II wojnie światowej ceny towarów standaryzowanych rosły wolniej niż ceny produktów zindywidualizowanych Ceny towarów zindywidualizowanych - korelacja ze stanem aktywności gospod...

Teorie Międzynarodowych stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2198

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 26.10.2011r. TEORIA OBFITOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI (1933) Teoria łączy specjalizację krajów z wielkością posiadanych przez nie zasobów czynników produkcji Eli Heckscher (starszy;d), Bertil Ohlin (dostał Nobla za tę teorię - Heckscher nie) całą tę teor...