Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 53

Etapy budowy scenariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2030

Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz tych ich składników, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji. W makrootoczeniu przedsiębiorstwa wyróżnia si...

Istota analizy rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

29.02.2012r. A. Hajdukiewicz Analiza rynków zagranicznych J. Schroeder, Badania marketingowe rynków zagranicznych, wyd. Akademii Z. Kędzior (red.), Badania rynku. Metody zastosowania, PWE, Warszawa 2004 H. Mruk (red.), Analiza rynku, PEW, Warszawa, 2003 Istota analizy rynku Badania rynku a a...

Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH Istota analizy rynku Badania rynku a analiza rynku Analizy rynkowe a analizy marketingowe Badania rynku krajowego a badania rynku zagranicznego Główne decyzje dot. rynków zagranicznych Dotyczące rozpoczęcia i wyboru kierunków ekspansji zagranicznej; Dotyczące wybo...

Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

14.03.2012r. Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym Otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie (zespół zewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym; przedsiębiorstwo nie ma wpływu na

Analiza PEST

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1988

BIZNES – EXPERT www.biznes-expert.eu Doradztwo - Analiza strategiczna: ANALIZA PEST OTOCZENIE EKONOMICZNE Otoczenie   ekonomiczne   przedsiębiorstwa   obejmuje   zjawiska   i   procesy   ekonomiczne,  powstające jako rezultat świadomej i celowej działalności gospodarczej osób fizycznych i  podmi...

Ewolucja Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Karolina Klecha-Tylec
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1708

Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 5.12.2011r. 01.01.1999 (11 państw z 15 UE) powstaje UGiW państw UE. Opt-out Derogacja - nieograniczone w czasie wykluczenie spod działania acquis communautaire. Okres przejściowy to czasowe wykluczenie spod działania acquis. Polska musi dążyć do wprow...

Struktura instytucjonalno-organizacyjna UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Karolina Klecha-Tylec
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1379

Funkcjonowanie Unii Europejskiej wykład, 12.12.2011r. Struktura instytucjonalno-prawna wspólnot europejskich RADA EUROPEJSKA: Nie jest instytucją - jest quasi-instytucją, ale jest traktowana jako najważniejszy podmiot UE. Jest to organ polityczny. Powstała w 1974 roku. W jej skład wchodzą szef...

Otoczenie miedzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

Marketing Międzynarodowy, 21.11.2011r. Firma, która działa w otoczeniu międzynarodowym musi zwrócić uwagę na otoczenie dalsze i otoczenie bliższe. Otoczeni dalsze - analiza danego kraju i jego stosunków z krajem, w którym chcemy inwestować. (to na dole to jest graf!) Technologia i nauka Klienci ...

Tendencje na rynku swiatowym, terms of trade

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1862

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 23.11.2011r. Długookresowe tendencje cen na rynku światowym: Generalnie po II wojnie światowej ceny towarów standaryzowanych rosły wolniej niż ceny produktów zindywidualizowanych Ceny towarów zindywidualizowanych - korelacja ze stanem aktywności gospod...

Teorie Międzynarodowych stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2156

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 26.10.2011r. TEORIA OBFITOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI (1933) Teoria łączy specjalizację krajów z wielkością posiadanych przez nie zasobów czynników produkcji Eli Heckscher (starszy;d), Bertil Ohlin (dostał Nobla za tę teorię - Heckscher nie) całą tę teor...