Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 48

Odpowiedzialność cywilna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

odpowiedzialność cywilna Obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo cywilne niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób Ma postać wyłącznie majątkową Zachodzi tylko wówczas gdy powstała szkoda Przybiera postać obowiązku naprawienia szkody Z reguły jest nieograniczoną odpowied...

Prawo cywilne - wykłady - Podmioty prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1365

W 5,6 (04.11.2010, 18.11.2010) PRAWO CYWILNE ŹRÓDŁO P. CYWILNEGO W POSLCE: Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r. obowiązujący od 1 stycznia 1965r. 1 Księga KC - Część ogólna Ta część KC zawiera normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czyn...

Prawo i postępowanie administracyjne - Zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

w 3,4 (21.10.2019, 28. 10.2010) Prawo i postępowanie administracyjne Prawo administracyjne - rozwinięcie i skonkretyzowanie prawa konstytucyjnego w warunkach codziennej działalności państwa; zespół norm regulujących: Strukturę i kompetencję organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej)...

Prawo przedmiotowe i podmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1169

W 1 : (07.10.2010) TEORIA PRAWA PRAWO to pojęcie wieloznaczne, np.: W znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm ustawowych i chronionych przez państwo W znaczeniu podmiotowym - wynikająca z norm prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania danego postępowania od os...

Prawo własności intelektualnej - prawo własności przemysłowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1890

w 11,12,13 (13.01.2011, 20.01.2011, 26.01.2011) prawo własności intelektualnej własność intelektualna - dobra, wartości niematerialne, różne od rzeczy wyróżniamy: prawo autorskie (twórczość autorska) w ramach prawa cywilnego i prawo własności przemysłowej (twórczość przemysłowa: patenty i znaki to...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

w 3 (21. 10.2010) Wykładnia prawa To interpretacja, sposób myśleniowy dążący do ustalenia sensu norm prawnych Podział ze względu na: Autora: Autentyczna zwykle dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego ...

Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

w 8,9,10 (02.12.2010, 09.12.2010, 16.12.2010) 3 Księga KC- Zobowiązania Normuje stosunki zobowiązaniowe, które powstają między wierzycielem i dłużnikiem, dając temu pierwszemu prawa podmiotowe względne, skuteczne względem dłużnika. Zobowiązanie (Stosunek zobowiązaniowy) stosunek cywilnoprawny mię...

Protokół z ćwiczeń- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dawid Zajączkowski
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Protokół z ćwiczeń WDP z 17.01.2013 r. OMÓWIENIE KOLOKWIUM 2.PRAWO KARNE Prawo karne jako gałąź należy do prawa publicznego. Oto jego podstawowe zasady: Zasada odpowiedzialności karnej - znajduje się w art. 1 § 1. w Kodeksie Karnym. Zgodnie z tą zasadą : „Odpowiedzialności karnej podlega ten tyl...

Wady i zalety altenratywnych modeli konsumpcji makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2583

2. Wady i zalety alternatywnych modeli konsumpcji. Podręcznik: 272….!:D Jedną z najważniejszych dla makroekonomicznej analizy sytuacji gospodarczej jest konsumpcja, chociażby ze względu na fakt, iż stanowi ona ok. 2/3 Produktu Narodowego Brutto (lub ponad 75% PKB w krajach OECD). A zatem to wah...

Interpretacja punktów równowagi wykresy friedmana makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2758

3. Interpretacja punktów równowagi wykresu Friedmana. Friedman   krzywej Friedmana - Phelpsa, znanej także jako długookresowa   krzywa Phillipsa . Główny wniosek jaki płynie z analizy przeprowadzonej przez   Friedmana   i Phelpsa mówi...