Prawo i postępowanie administracyjne - Zasady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo i postępowanie administracyjne - Zasady - strona 1 Prawo i postępowanie administracyjne - Zasady - strona 2 Prawo i postępowanie administracyjne - Zasady - strona 3

Fragment notatki:

w 3,4 (21.10.2019, 28. 10.2010) Prawo i postępowanie administracyjne Prawo administracyjne - rozwinięcie i skonkretyzowanie prawa konstytucyjnego w warunkach codziennej działalności państwa; zespół norm regulujących: Strukturę i kompetencję organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
Stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych organów PRZEPISY składające się na PRAWO ADMINISTRACYJNE dzielimy na:
Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych
Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Organy administracyjne Zakres podmiotowy KPA (kto stosuje przepisy?) ADMINISTRACJA RZĄDOWA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Inne organy , którym powierzono funkcje administracyjne, np.: Polski Związek Łowiecki (wydaje pozwolenia na łowiectwo), Polski Związek Żeglarski(wydaje pozwolenia na pływanie jachtem)
podczas działania postępują według ściśle określonych przepisów proceduralnych, ponieważ:
Każdy obywatel powinien być tak samo traktowany

Zawierają prawo gwarantujące, na które obywatel może się powołać Postępowanie administracyjne ogólne Podstawowe źródło postępowania administracyjnego  Kodeks Postępowania Administracyjnego
Szczególne przepisy do załatwiania spraw nietypowych
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE (określone w KPA) SZCZEGÓLNE Zakres przedmiotowy KPA (w jakich sprawach stosuje się przepisy?) Sprawy generalne - wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie pozwoleń na broń Sprawy indywidualne - gdy ktoś prosi o pozwolenie na budowę domu, gdy ktoś prosi o pozwolenie na broń Zasady postępowania administracyjnego Zasada legalności - organ administracyjny musi polegać na przepisach Zasada prawdy materialnej - organ administracyjny ma obowiązek dążenia do wszelkich możliwości ażeby ustalić rzeczywisty stan sprawy (przeciwieństwem jest zasada prawdy formalnej, czyli udowodnionej na - na podstawie dokumentów) Zasada udziału stron w postępowaniu - strony mają podmiotowe prawo działania w sprawie, czyli dostęp do informacji o wszczęciu postępowania w jej sprawie, możliwość wglądu do oskarżeń, możliwość obrony Zasada formy pisemnej - konieczność wydania decyzji w formie pisemnej Uczestnicy postępowania administracyjnego Organ administracyjny Strona - podmiot, którego obowiązku lub uprawnienia postanowienie dotyczy, np.: osoba, która ubiega się o pozwolenie na budowę domu


(…)

… dokumenty (tytuł wykonawczy - klauzura wykonawcza)
egzekutor może stosować tylko środki przymusu dopuszczone przez prawo
środek najmniej uciążliwy dla dłużnika(gdy jest wybór)
nie można prowadzić egzekucji jeżeli obowiązek stał się bezprzedmiotowy lub został wykonany
względy humanitarne (nie można dłużnikowi zabrać wszystkiego)
SPOSOBY EGZEKUZJI:
obowiązki pieniężne
z pieniędzy (zapłata wprost z portfela…
… wydal organ niekompetentny
Gdy jest niewątpliwie niewykonalna
Wniosek o wznowienie postępowania
Gdy pojawią się nowe dowody (wcześniej nieznane)
Gdy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa (np.: łapówka)
Można je wnieść tylko gdy decyzja jest ostateczna i tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach
postępowanie administracyjne szczególne
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRZYMUSOWE)
oddzielne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz