Stadia i tryby postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 7406
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stadia i tryby postępowania administracyjnego - strona 1 Stadia i tryby postępowania administracyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Stadia i tryby postępowania administracyjnego
Na początku możemy wyróżnić 2 rodzaje postępowania administracyjnego: ogólne - regulowane przepisami KPA, w postępowaniu ogólnym następuje rozpoznanie i rozstrzygnięcie większości spraw administracyjnych (np. sprawy zmiany nazwisk, sprawy pozwoleń budowlanych) szczególne - postępowanie, w którego trybie następuje rozpoznanie i rozstrzygniecie spraw określonego rodzaju (np. postępowanie podatkowe)
W postępowaniu administracyjnym - ogólnym i szczególnym wyróżniamy 2 tryby : postępowali główne i nadzwyczajne. postępowanie główne → jego przedmiotem jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej w trybie i formie przewidzianych przez przepisy prawa procesowego zgodnie z przepisami prawa materialnego, w ramach postępowania głównego możemy wyróżnić postępowanie:
toczące się przed organem I instancji
toczące się przed organem II instancji postępowanie nadzwyczajne → jego przedmiotem jest przeprowadzenie weryfikacji decyzji wydanej w postępowaniu głównym, z tego względu możemy mówić, że ma ono charakter `'służebny'', bowiem byt prawny postępowania nadzwyczajnego jest uzależniony od uprzedniego przeprowadzenia postępowania głównego, istotą postępowania nadzwyczajnego jest stworzenie gwarancji represyjnych zrealizowania celu postępowania głównego tj. wydania decyzji w pełni prawidłowej
Na system postępowań nadzwyczajnych składają się:
postępowanie w sprawie wznowienia postępowania - jego celem jest stworzenie możliwości prawnej ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, jeśli postępowanie, w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadliwością procesową wyliczoną w art. 145§1 i 145a§1 KPA
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - jego celem jest ustalenie, czy decyzja nie jest dotknięta kwalifikowaną wadą (wyczerpujące wyliczenie w art. 156§1 KPA), powodującą jej nieważność, postępowanie to w razie ustalenia, że decyzja jest dotknięta wadą powodującą jej nieważność kończy się wyeliminowaniem decyzji z obrotu prawnego bez merytorycznego rozstrzygania sprawy administracyjnej, do której odnosiła się weryfikowana decyzja
postępowanie mające na celu, w przypadku wystąpienia wskazanych przepisami przesłanek, uchylenie, zmianę decyzji prawidłowej bądź dotkniętej wadami niekwalifikowanymi
Zarówno w postępowaniu głównym jak i postępowaniach nadzwyczajnych wyróżniamy 3 stadia :
stadium wstępne → czynności wstępne postępowania oraz czynności mające na celu zbadanie dopuszczalności wszczęcia postępowania w danej sprawie
stadium postępowania wyjaśniającego → ciąg czynności procesowych, których celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, dającego podstawę do zastosowania normy prawa materialnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

miroslawa napisał(a):

2016-04-09 20:27:43

jaka jest literatura tego ?